Formuláře

Formuláře

Nastavení velikosti písma
Zmenšit písmo o 10%
Zvětšit písmo o 10%
◄ ZPĚT NA NABÍDKUZPĚT NA STANDARDNÍ PODOBU STRÁNEK

Odpady - žádost o osvobození

Odpady - ohlášení poplatkové povinnosti

Odpady - žádost o vrácení přeplatku

Psi - přiznání k místnímu poplatku za psa

Žádost o přidělení čp., eč.

Psi - odhlášení psa

Žádost o povolení kácení dřevin rostoucích mimo les

Návrh na zrušení trvalého pobytu

Oznámení o konání akce

Čestné prohlášení

Žádost o poskytnutí informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím

Odvolání proti rozhodnutí o odmítnutí žádosti o poskytnutí informace ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím

Žádost o nahlédnutí do registru oznámení podle zákona č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů, ve znění pozdějších předpisů

žádost o změnu územního plánu

Žádost o dotaci

◄ ZPĚT NA NABÍDKUZPĚT NA STANDARDNÍ PODOBU STRÁNEK