Navigace

Odeslat stránku e-mailem

Obsah

 

 

Řád školní družiny

Základní školy a Mateřské školy Písečná,okres Ústí nad Orlicí

 

 

 Organizace činnosti

 

 • Školní družina je otevřena pondělí až pátek od 11.45-16.00 hodin.V nutných případech lze využít prodlouženého provozu v mateřské škole:ráno6.30-7.30.
 • O zařazení dětí do školní družiny rozhoduje ředitelka školy.
 • Na nepovinné předměty,kroužky a hodiny v ZUŠ budou děti uvolňovány dle potřeby.

.     podle záznamu v zápisním lístku.

 • Žáci odcházejí do družiny hned po obědě.Zde je přebírá p. vychovatelka.
 • Školní aktovky si ukládají na určené místo na chodbě.
 • Ve 13 hodin začíná organizovaná činnost.
 • Ve 14 hodin odvede p. vychovatelka žáky na odpolední čaj,kde vykoná i dozor.
 • Družina realizuje výchovně vzdělávací cíle formou odpočinkových, relaxačních a zájmových činností.
 • O provozu školní družiny v době řádných prázdnin v průběhu školního roku rozhoduje ředitelka školy.Žáci musí být na docházku o těchto prázdninách zvlášť písemně přihlášeni. O provozu ŠD o prázdninách budou žáci informováni prostřednictvím žákovských knížek a důvěrníčků.

Přihlašování a odhlašování

 

 • O zařazení dětí do školní družiny rozhoduje ředitelka školy
 • Zákonní zástupci žáka sdělí rozsah docházky žáka do ŠD na zápisním lístku. Omluvu nepřítomnosti v ŠD, nebo pokud má žák odejít ze ŠD jinak či s jinou osobou než je uvedeno na zápisním lístku, sdělí rodiče tuto skutečnost družině písemně nebo telefonicky.
 • V docházkovém sešitě se zaznamenávají všechny příchody i odchody žáků

 

 

 

 

Tento řád nabývá účinnosti 1.9. 2016 

 

 

 

 

………………………………………..                           ……………………………………..

Vychovatelka                                                                          ředitelka