Navigace

Odeslat stránku e-mailem

Obsah

žádost o změnu územního plánu

Územní plán Písečná byl vydán ZO Písečná 14.5.2018 pod č. usnesení 427/18 a nabyl účinnosti 1.6.2018. Územní plán je uložen u obce Písečná, MěÚ Žamberk, odboru REUP, MěÚ Letohrad, odboru výstavby a ŽP a na Krajském úřadu Pardubického kraje.

ÚP - textová část

ÚP - hlavní výkres bez vrstevnic

ÚP - hlavní výkres

ÚP - hlavní výkres

ÚP - koordinační výkres

ÚP - koordinační výkres

ÚP - výkres koncepce technické infrastruktury

ÚP - výkres předpokládaných záborů ZPF

ÚP - výkres širších vztahů

ÚP - výkres základního členění území

http://www.zamberk.cz/index.php?ids=13&idkz=78