Obec Písečná
Písečná

Napsali o nás


Písečná má zlatou medaili v prestižní evropské soutěži Entente Florale Europe

Písečná, malá obec v podhůří Orlických hor, jako vůbec první z celé České republiky získala v září letošního roku zlatou medaili v prestižní evropské soutěži Entente Florale Europe! Tuto soutěž s třicetiletou tradicí pořádá Evropská asociace pro zahradní a krajinářskou tvorbu se sídlem v Bruselu. Z české strany garantuje vysokou kvalitu zúčastněných sídel Společnost pro zahradní a krajinářskou tvorbu.

„Letos se soutěže Česká republika účastní čtvrtým rokem. Dosud české obce získaly jedenkrát bronz, dvakrát stříbro a letos se Písečné podařilo dosáhnout na kov nejcennější. Stala se tak jednou ze šesti oficiálně nejkrásnějších evropských vesnic roku 2005,“ radoval se z úspěchu krajský radní zodpovědný za životní prostředí Petr Šilar.

Slavnostního vyhlášení v maďarském Györu se zúčastnila výprava obecních zastupitelů, doprovázená delegací z loňského stříbrného Únanova. V Národním divadle v Györu převzal zlatou plaketu z rukou předsedy poroty Luka Griffina starosta Písečné Josef Zámečník.

V kategorii měst se stejné soutěže zúčastnila Litomyšl, která získala stříbrnou medaili. Ocenění převzal starosta města Jan Janeček.

V roce 2005 se klání zúčastnily vybrané nejkrásnější vesnice z 11 zemí (Velká Británie, Irsko, Francie, Holandsko, Belgie, Německo, Rakousko, Chorvatsko, Slovinsko, Maďarsko a Česká republika). Z České republiky je do soutěže vždy nominována vesnice, která v předchozím roce získala celostátní Zelenou stuhu v rámci soutěže Vesnice roku. Samostatné soutěže v rámci Entente Florale se pak ještě účastní město, vybrané v regionu vítězné vesnice.

Všechny nominované obce navštíví jedenáctičlenná mezinárodní odborná porota, která posuzuje celkový vzhled obce, její zapojení do krajiny, kvalitu bydlení, ekologii, komunikaci radnice s občany i aktivní přístup samotných obyvatel k utváření vlastního životního prostředí. Podle dosažených bodů jsou pak jednotlivá zúčastněná sídla zařazena do bronzového, stříbrného, či do zlatého pásma.
 

RRAPK - Aktuality 9/2005

Umístění v prestižní evropské soutěži Entente Florale Europe
Obec Písečná jako první z ČR získala v měsíci září zlatou medaili v evropské soutěži Entente Florale Europe, kterou s třicetiletou tradicí pořádá Evropská asociace pro zahradní a krajinářskou tvorbu se sídlem v Bruselu. Letos se soutěže účastnila ČR počtvrté, dosud získaly české obce bronz a dvě stříbra. Obec Písečná se tak stala jednou z oficiálně nejkrásnějších evropských vesnic roku 2005. V kategorii měst získala stříbrnou medaili Litomyšl.

Písečná se zařadila mezi nejhezčí evropské vesnice

Písečná - Jednou z nejkrásnějších vesnic Evropy se stala Písečná, obec pod hradem Žampachem na Ústeckoorlicku, s necelými pěti sty obyvateli. Jako první obec v České republice se totiž v soutěži Entente Florale neboli Kvetoucí sídla dostala do takzvaného zlatého pásma. Litomyšl ve stejné soutěži skončila stříbrná.
„Na evropskou cenu Entente Florale jsme byli nominováni díky vítězství Písečné v celostátní soutěži Vesnice roku. Do té jsme se vloni přihlásili poprvé. Obě ceny jsou si podobné v tom, že hodnotí dlouhodobou péči o životní prostředí jak v obci, tak v jejím okolí,“ říká starosta Písečné Josef Zámečník.
Soutěž, která v Evropě probíhá od roku 1975, je k hodnoceným městům milosrdná. Všechna dostanou buď zlaté, stříbrné, nebo bronzové ocenění (Nutno ovšem dodat, že až ve finále, kam se dostane pouhých 11 vesnic a stejný počet měst. Na počátku loňského ročníku soutěže bylo nominováno asi 27 000 sídel!! (Pozn. R.Z.)). „Pečujeme o vzrostlou zeleň, která odděluje domy od silnic, dbáme na celkový pěkný vzhled obce, staráme se o lesy i vodu. Při péči o potok se snažíme o úpravy v terénních podmínkách, při zpevňování používáme dřevo a kámen. A upravené domky a zahrádky - to už je chuť samotných lidí vyzdobit si své prostředí, ve kterém žijí,“ dodává Zámečník.

17.09.2005, autor (hrp) , Mladá fronta DNES

Vyhodnocení soutěže Entente Florale Europe
Entente Florale Europe – evropská soutěž, jenž se zabývá stavem uspořádání zeleně v městech a vesnicích Evropy, vyvrcholila v pátek 9. září v maďarském městě Györ, kde se letos konalo slavnostní vyhodnocení.
Soutěže se účastnilo 11 zemí: Belgie, Česká republika, Francie, Chorvatsko, Irsko, Maďarsko, Nizozemsko, Německo, Rakousko, Slovinsko a Velká Británie. Každá země nominovala své zástupce – město a vesnici, které uspěly v národních soutěží. Tato sídla reprezentují svoji zemi a náležitě se proto na hodnocení v evropském kontextu připravují. Jednotlivé země mají také své zástupce, hodnotitele v mezinárodní porotě, jejímž úkolem je pak v průběhu dvou letních měsíců navštívit všechna sídla a dle předem stanovených kritérií je posléze vyhodnotit. Výsledkem je ocenění měst a vesnic zlatou, stříbrnou a bronzovou medailí.


Zlatá Písečná

Česká republika byla v letošním ročníku reprezentována Pardubickým krajem, a to historickým městem Litomyšl a malebnou obcí Písečná nedaleko Ústí nad Orlicí.

Ač se soutěž Entente Florale v různých obměnách koná již od roku 1975, naše země se tu objevuje teprve čtyři roky a letos je to poprvé, kdy v soutěži získala i zlatou medaili. Toto velké ocenění získala vesnice Písečná a město Litomyšl získalo v tvrdé konkurenci evropských měst stříbro. Porota složená z deseti zahraničních expertů u nás velmi oceňovala kvalitně připravené prezentace sídel s výborně zpracovaným textovým materiálem a organizační zajištění celého hodnocení.

Vlastní soutěž měst a vesnic se zaměřuje především na kvalitu životního prostředí sídel, jejich přístup k okolní krajině, a to vše s důrazem na lidskou pospolitost a vzájemnou spolupráci. V zemích západní Evropy se kvalitní prostředí sídel stává již naprostou samozřejmostí a místní obyvatelé se svými názory snaží uplatnit i v oblasti krajinného plánování a urbanismu. Soutěž zde má bohatou tradici a účast v ní je prestižní. Dobře reprezentující sídla mají právo užívat logo Entente Florale Europe, které je pro ostatní, zejména pak turisty, zárukou atraktivního turistického cíle a bývá uváděno i cestovními kancelářemi.

Ve městě řek

Jak již bylo zmíněno letošním hostitelským městem celého slavnostního aktu se stalo maďarské město Györ, nazývané také městem řek, neb se zde setkává Dunaj a Rába. Svým historickým centrem rozkládajícím se kolem zmíněných řek se velmi podobá našim městům. Protože leží jen sedmdesát kilometrů od Bratislavy, je tu často slyšet jak slovenštinu, tak češtinu. V Györu najdeme příjemné termální lázně s komplexem bazénů a doprovodných aktivit, takže tu o návštěvníky určitě není nouze. Toto přirozeně milé město bylo na akci výborně připraveno a vyzdobeno bohatou květinovou výzdobou, o kterou se místní po několik dnů dobře starali, a tak bylo stále co obdivovat. Vzhledem k bohatosti města na plejádu rozsáhlých historických budov i řadu zachovalých měšťanských domů stálo zato uskutečnit večerní procházku jeho centrem.

V rámci slavnostního vyhodnocení byla část dne věnována příjemným zážitkům, které zprostředkoval jakýsi „mezinárodní trh krajových specialit“. Zástupci všech jedenácti zemí, reprezentovaných dvaadvaceti vesnicemi a městy se po tuto dobu stali propagátory toho nejlepšího a nejtradičnějšího svého kraje. Delegace zemí často v krojích proudily mezi jednotlivými stoly plnými specialit lákajících k ochutnávce. K dispozici byly také informační brožury či jiné upomínkové předměty.

Odpoledne bylo věnováno výjezdu z města do krajiny, do místa vzdáleného asi půl hodiny jízdy, které ohromilo svojí majestátností, ale i přirozeností. Jedná se o benediktinské opatství – Pannonhalma, založené roku 996 mnichy, kteří přišli z Čech. Dnes je toto místo na listině světového dědictví Unesco. Kromě úžasné knihovny a hlavního pozdně románského kostela s raně gotickým doplněním se tu nachází i klášter a školní zařízení, dodnes vychovávající nové žáky. Celý komplex budov je obklopen milou okolní krajinou s vinicemi, ovocnými sady a malou botanickou zahradou. Návštěvníky určitě překvapí řada vzrostlých mišpulí (Mespilus germania), lemující cestu vedoucí k obnovenému vinnému sklepu, kde se zpracovává úroda od blízkých pěstitelů. Bylo příjemné pozorovat jak se směs rozmanitých národností dobře baví, překonává jazykové bariery, vyměňuje svoje zkušenosti a plánuje vzájemná setkání.
 

Ocenění i doma

Soutěž Entente Florale Europe přispívá k pochopení základní pravdy: I na nás osobně záleží, v jakém prostředí žijeme a budeme žít. V tomto duchu k soutěži přistupovali i obyvatelé obou úspěšných obcí, Litomyšli a Písečné. Český organizační tým s hlubokým uznáním ocenil pečlivou systematickou přípravu obou sídel, výbornou spolupráci jejich týmů a aktivní účast místních obyvatel. Velkým přínosem bylo přímé zapojení kraje a osobní zájem starostů obou sídel, Ing. Jana Janečka (Litomyšl) a Ing. Josefa Zámečníka (Písečná), a člena rady Pardubického kraje pana Ing. Petra Šilara. Litomyšl a Písečná tak vynikajícím způsobem reprezentovaly Českou republiku.

Záznam z hodnocení našich sídel uvedla i Česká televize v pořadu U nás v Evropě dne 7. 9. 2005. Je možno jej nalézt na stánkách ČT – http://www.czech-tv.cz/ .

Další informace o soutěži Entente Florale Europe poskytují oficiální webové stránky Společnosti pro zahradní a krajinářskou tvorbu www.szkt.cz .


Autor: Ing.I.Truxová, Národní památkový ústav Praha,

Písečná zlato, Litomyšl stříbro

(Vyhodnocení evropské soutěže Entente Florale -- Kvetoucí sídla)

Datum: 25. 10. 2005, zdroj: OF 4/2005, rubrika: Regiony

Entente Florale Europe, evropská soutěž Kvetoucí sídla, měla své vyvrcholení v pátek 9. září 2005 v maďarském městě Györ, kde proběhlo slavnostní udílení cen. Soutěž měst a vesnic v kvalitě životního prostředí sídel, v citlivém přístupu ke krajině a s důrazem na lidskou pospolitost a spolupráci, přispívá k pochopení jednoduché pravdy: "I na nás záleží, v jakém prostředí my -- a s námi naše děti -- žijeme a budeme žít".

V západních evropských zemích má soutěž bohatou tradici a je velmi oblíbená. Už samotná účast v soutěži je chápána jako prestižní. Právo užívat logo Entente Florale je pak zárukou dobrého turistického cíle, uváděného cestovními kancelářemi.

Soutěže se letos zúčastnilo 11 evropských zemí: Velká Británie, Francie, Irsko, Belgie, Holandsko, Rakousko, Německo, Slovinsko, Maďarsko, Česká republika a Chorvatsko. Každá země nominuje jako své zástupce město a vesnici, většinou vítěze národních soutěží. Také ustaví jednoho člena mezinárodní poroty. Jak jsme již uvedli dříve ČR v soutěži reprezentovalo město Litomyšl a obec Písečná(okr. Ústí nad Orlicí).

Naše sídla byla posuzována 7. a 8. srpna 2005. Poté proběhlo v Praze závěrečné vyhodnocení. Česká republika získala letos nejlepší ocenění za celé čtyři roky svého působení v soutěži: Litomyšl získala v tvrdé konkurenci měst stříbro, Písečná v konkurenci vesnic zlato! Velmi tímto děkujeme oběma místům za vynikající reprezentaci České republiky.

Ing. Drahomíra Kolmanová, zástupce ČR v evropském organizačním týmu Entente Florale


Hradecké noviny - 12.9.2005

Pardubický kraj - Mezinárodního úspěchu dosáhly v soutěži Entente Florale (Kvetoucí sídla) dvě obce z regionu. Výsledky vyhlásila odborná komise o víkendu v maďarském Györu. Ve zlatém pásmu se umístila Písečná u Žamberku. Stříbrné pásmo získala Litomyšl. Dosud žádné české město v soutěži nezvítězilo. Z Litomyšle odjela na vyhlášení čtyřčlenná delegace. S sebou vezla propagační materiály a bábovku podle receptu Magdaleny Dobromily Rettigové.

O Písečné

Vyhledejte si svého lékaře

GObec

GObec

Kalendář

Po Út St Čt So Ne
29 30 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18
1
19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31 1 2

ČEZ Distribuce - plánované odstávky

ČEZ Distribuce – Plánované odstávky

Aktuální počasí

dnes, pátek 31. 5. 2024
slabý déšť 19 °C 12 °C
sobota 1. 6. oblačno 19/10 °C
neděle 2. 6. slabý déšť 18/9 °C

Návštěvnost

Návštěvnost:

ONLINE:1
DNES:15
TÝDEN:959
CELKEM:644219

Mobilní aplikace

Sledujte informace z našeho webu v mobilní aplikaci – V OBRAZE.
Volně ke stažení:

ODPADY 2024

Písečná facebook

Obec Píseřná

Ubytovna facebook

  Ubytovna Písečná

Koupaliště facebook

 koupaliště Písečná

Přihlášení k odběru zpráv

Dostávejte informace z našeho webu prostřednictvím SMS a e-mailů