Navigace

Odeslat stránku e-mailem

Obsah

První...

1925 Postavená elektrická síť v Písečné.Veřjné osvětlní po obci 15 lamp t.č. stálo 11 100,-Kč
1871 Obec brala první zápis na obecní pozemky.
1873 druhý zápis na obecní pozemky- mezi staveními, co žádný nechtěl
1874 Zápis na Obecní les
"Zápisi se dosud uchovávají v čp. 15 kde za JanaVrby se odbíval obecní úřad"
1926 ve výborové schůze odhlasováno nechat udělat tabulky by auta jezdily volnějším tempem 15 km za 1 hod.
1770 první číslování domů v Hradci Králové, odtud číslovaná vesnice po vesnici až k nám do Písečné došly. Čísla popisná zvaná Josefinská trvala od r. 1770 do r. 1773-4
1890 začaly být budovány okresní silnice...
1873 první vlak projel nádražím v Žamberku. Když dostavěna dráha a měl jet první vlak bylo mnoho zvědavcu zdaleka ku dráze jenš přišly na novou mašinu se podívat. Byly dohady též v Písečné. (Tureckej) Vrba čp.12 nechtěl věřiti že by vozi za sebou jely bez ojí a rejdu bez koní a že by to mašina táhla. Byl to sedlák ze světa robotou jízdy koňmo zběhlý ale vlaku t.č. neuvěřil. Dva mistři řemesla ševcovského Václav Dostálek čp.87-9 a ALojz Dostálek kostelník z čp. 90 spěchaly společně do Ústí nad Orlicí na vlak se podívat. Kdy došly za Ústí Hylvátského mostu chtěli dobře vlak viděti vylezly po "pešunku", byly varováni hlídkou by zhůru nechodily že  šlápamy čerství násep poškodí rozkazu neuposlechly, dostal každý po dvou fackách, vlak přijel, viděli, pak šly lehčeji do Písečný
9.5.1945 První zajatec zadržen Janem Zámečníkem na Kyšperské silnici poblíž čp. 112 bez čepice beze zbraně pouze chlebník. Byl to přáslkušník z Linze Hor. Rakousi, povoláním sedlář