Navigace

Obsah

Zaměstnanci   ve školním roce 2019/2020

Mgr. Květoslava Stejskalová                       - ředitelka školy

                                                                  - třídní učitelka 1. ročníku

                                                                  - výchovný poradce, preventista sociálně patologických jevů

Mgr. Drahoslava Riesnerová                         - třídní učitelka 2. a 3. ročníku

                                                                     - metodik environmentální výchovy

 

Mgr. Pavla Pípalová                                       - třídní učitelka 4. ročníku

 

Mgr. Eliška Vacková                                       - třídní učitelka 5. ročníku

 

Mgr. Ludmila Šťovíčková                               - učitelka PV, VV

 

Jaroslav Cabalka Dis                                      - učitel TV

 

Mgr. Michaela Bendlová                             - speciální pedagog, reedukační hodiny

 

Hana Lesáková                                              - učitelka AJ

 

Zdeněk Nutz                                                  - správce počítačové sítě

                                                                   - vyučující ICT v 5. ročníku

 

Monika Moravcová Dis                                    -  vychovatelka ve školní družině

 

Jana Neumannová                                             - vedoucí učitelka MŠ

                                                                         - metodik BOZP

 

Bc. Miloslava Nováková                                    - učitelka MŠ

                                                                        - logopedická poradna

 

Kristýna Petráčková Dis                                    - učitelka MŠ předškolní oddělení

 

Květuše Lipenská                                              - vedoucí školní jídelny

                                                                        - administrativní pracovnice

                                                                        - uklízečka MŠ

 

Marcela Pávková                                               - kuchařka

 

Zdeňka Musilová                                               - pomocná síla v kuchyni

 

Libor Polák                                                         - topič

 

Miloš Doležal                                                     - správce tělocvičny

 

Silvie Šafářová                                                    - úklid

Jindřiška Málková                                              - úklid