Navigace

Obsah

Zaměstnanci   ve školním roce 2017/2018

 

Mgr. Květoslava Stejskalová  - ředitelka školy
  - třídní učitelka  1. a 3. ročníku
  - výchovný poradce
Mgr. Drahoslava Riesnerová  - třídní učitelka 2. ročníku
  - metodik environmentální výchovy
Mgr. Zdislava Náhlíková - třídní učitelka 4. a 5.ročníku
  - preventista sociálně patologických jevů

 

- učitelka anglického jazyka 

Mgr. Pavla Pípalová

Monika Moravcová

- učitelka českého jazyka

- vychovatelka ve školní družině

  - učitelka  výtvarné a pracovní výchovy
Jana Neumannová  - vedoucí učitelka MŠ
  - metodik BOZP
Bc. Miloslava Nováková - učitelka MŠ
  - logoped. poradna
Denisa Riesnerová DiS.    - učitelka MŠ předškolní oddělení
Květuše Lipenská  - vedoucí školní jídelny
  - administrativní pracovnice
  - uklizečka MŠ
Ilona Janoušková - kuchařka
Zdeňka Musilová - pomocná síla v kuchyni
 

 

Libor Polák

- školník

 

 

 

Miloš Doležal

- topič

- úklid tělocvičny

 

- správce tělocvičny

Zdeněk Nutz - správce počítačové sítě
  - vyučující ICT v 5.ročníku