Navigace

Obsah

Rozvrhy 2018-2019

1. ročník

8-8.45

8.55-9.40

10.00-10.45

11.55-11.40

polední přestávka

12.45-13.30

13.35-14.20

 

 

 

M

Pv

Prv

Čj

 

 

 

 

 

 

M

Tv

Čj

Čj

 

 

 

 

 

 

Čj

Čj

M

Vv

 

 

 

 

 

 

Čj

Tv

M

Prv

 

 

 

 

 

 

Čj

ČJ

Čj

HV

 

 

 

 

 

 

                                   

2. ročník

8-8.45

8.55-9.40

10.00-10.45

11.55-11.40

polední přestávka

12.45-13.30

13.35-14.20

 

 

 

Čj

Pv

Prv

Čj

 

 

 

 

 

 

M

Tv

Prv

Čj

 

Čj

Čj

 

 

 

Čj

M

Vv

Vv

 

 

 

 

 

 

M

Tv

Prv

Čj

 

 

 

 

 

 

M

ČJ

M

Hv

 

 

 

 

 

 

                     

  

3. ročník

8-8.45

8.55-9.40

10.00-10.45

11.55-11.40

polední přestávka

12.45-13.30

13.35-14.20

 

 

 

M

Aj

Tv

Čj.

Prv.

 

 

 

 

 

M

Aj

Prv.

Čj

Hv

 

 

 

 

 

Čj

Tv

M

Čj

M

 

 

 

 

 

M

Aj

Vv

Vv

 

Čj

Čj

 

 

 

Čj

Čj

Prv

Pv

 

 

 

 

 

 

 

 

4. ročník

8-8.45

8.55-9.40

10.00-10.45

11.55-11.40

polední přestávka

12.45-13.30

13.35-14.20

 

 

 

M

Aj

Čj

Tv

 

Čj

Př.

 

 

 

M

Aj

Čj

Čj

 

 

 

 

 

 

M

Vl

M

 

 

 

 

 

 

Čj

Aj

Čj

Čj

 

Hv

Vv

 

 

 

M

Tv

Vl

Pv

Čj

 

 

 

 

 

 

5. ročník

8-8.45

8.55-9.40

10.00-10.45

11.55-11.40

polední přestávka

12.45-13.30

13.35-14.20

 

 

 

M

Čj

Aj

Tv

 

Čj

 

 

 

M

Čj

Aj

Čj

 

ICT

Aj.kon.

 

 

 

M

Vl

M

 

 

 

 

 

 

Aj

Čj

Čj

Čj

 

Hv

Vv

 

 

 

M

Tv

Vl

Pv

Čj

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rozvrhy 2018-2019 - učitelé

Květa = 16h.

8-8.45

8.55-9.40

10.00-10.45

11.55-11.40

polední přestávka

12.45-13.30

13.35-14.20

 

 

 

M

 

Prv

Čj

 

 

 

 

 

 

M

 

Čj

Čj

 

(k.kytara)

 

 

 

 

Čj

Čj

M

Vv

 

 

 

 

 

 

Čj

 

M

Prv

 

 

 

 

 

 

Čj

Čj

Čj

 

 

 

 

 

 

 

 

                                   

Dráža = 22h.

8-8.45

8.55-9.40

10.00-10.45

11.55-11.40

polední přestávka

12.45-13.30

13.35-14.20

 

 

 

M

Pv 1+2

Tv

Prv.

Čj

(k.flétna)

 

 

 

 

M

Tv 1+2

Prv

Čj

 

 

 

 

 

 

Čj

Čj

M

Tv

M

 

 

 

 

 

M

Tv 1+2

 

 

 

Čj

Čj

 

 

 

Čj

Čj

Prv

Pv

 

 

 

 

 

 

                     

 

Šárka = 22h.

8-8.45

8.55-9.40

10.00-10.45

11.55-11.40

polední přestávka

12.45-13.30

13.35-14.20

 

 

 

Čj

Aj4

Prv

Tv 4+5

 

 

 

 

 

 

M

Aj4

Prv

Čj

 

Čj

Čj

 

 

 

Čj

M

Vv

Vv

 

 

 

 

 

 

M

Aj4

Prv

Čj

 

(k. AJ)

 

 

 

 

M

Čj

M

Hv 1+2

 

 

 

 

 

 

 

 

Eliška = 22h.

8-8.45

8.55-9.40

10.00-10.45

11.55-11.40

polední přestávka

12.45-13.30

13.35-14.20

 

 

 

M

Aj3

Aj

Čj 2

 

Čj

 

 

 

M

Aj3

Aj

 

 

 

 

 

 

 

Mat.

Vl

M

 

(k.keramika)

 

 

 

 

Aj

Aj3

Vv

Vv

 

 

 

 

 

 

M

Čj2

Vl

Pv

Čj

 

 

 

 

 

 

 

Pavla = 12h.

8-8.45

8.55-9.40

10.00-10.45

11.55-11.40

polední přestávka

12.45-13.30

13.35-14.20

 

 

 

 

Čj5

Čj4

 

 

 

 

 

 

 

 

Čj5

Čj4

Čj - spoj

Hv3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Čj4

Čj5

Čj - spoj

Čj-spoj sloh

 

Hv

Vv

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zkratky vyučovaných předmětů

Čj-český jazyk                                                                        Aj-anglický jazyk

Mat-matematika                                                                  Prv-prvouka

Vl-vlastivěda                                                                           Př-přírodověda

Vv-výtvarná výchova                                                          Pv-pracovní výchova

Hv-hudební výchova

Tv-tělesná výchova                                                              ICT- informatika

Aj kon. – konverzační hodiny v anglickém jazyce s paní Inkou Zondervan