Navigace

Obsah

Rozvrhy 2017/2018

1.ročník

8-8.45

8..55-9.40

10.00-10.45

110.55-11.40

polední přestávka

12.45-13.30

13.35-14.20

 

 

 

Mat.

Čes.jaz.

Tv

Čes.jaz.

 

 

 

 

 

 

Mat.

Čes.jaz.

Prv.

Čes.jaz.

 

 

 

 

 

 

Čes.jaz.

PV

Mat.

Vv

 

 

 

 

 

 

Mat.

Čes.jaz.

Čes.jaz.

Prv.

 

 

 

 

 

 

Čes.jaz.

Hv

Tv

Čes.jaz.

 

 

 

 

 

 

                                   

2.ročník

8.-8.45

8..55-9.40

10.00-10.45

110.55-11.40

polední přestávka

12.45-13.30

13.35-14.20

 

 

 

Čes.jaz.

Mat.

Prv.

Čes.jaz.

 

 

 

 

 

 

Mat.

Tv

Prv.

Čes.jaz.

 

Čes.jaz.

Čes. Jaz.

 

 

 

Čes.jaz.

Mat.

Vv

Vv

 

 

 

 

 

 

Mat.

Tv

Prv

Čes.jaz.

 

 

 

 

 

 

Čes.jaz.

Mat.

Hv

Pv

 

 

 

 

 

 

                     

 

3.ročník

8-8.45

8..55-9.40

10.00-10.45

110.55-11.40

polední přestávka

12.45-13.30

13.35-14.20

 

 

 

Mat.

Aj

Tv

Prv.

Čes.jaz.

 

 

 

 

 

Mat.

Aj

Prv.

Čes.jaz.

Čes.jaz.

 

 

 

 

 

Čes.jaz.

Pv

Mat.

Vv

Vv

 

 

 

 

 

Mat.

Aj

Mat.

Prv.

 

Čes.jaz.

Čes.jaz

 

 

 

Čes.jaz.

Hv

Tv

Čes.jaz.

 

 

 

 

 

 

 

 

4.ročník

8-8.45

8..55-9.40

10.00-10.45

110.55-11.40

polední přestávka

12.45-13.30

13.35-14.20

 

 

 

Mat.

Tv

Aj

Čes.jaz.

 

Čes.jaz.

 

 

 

Čes.jaz.

Čes.jaz.

Aj

Čes.jaz.

 

Vl

 

 

 

 

Mat.

Vl

Mat.

 

 

 

 

 

 

Mat.

Čes.jaz.

Aj

Čes.jaz.

 

Hv

 

 

 

 

Pv

Vv

Mat.

Tv

Čes.jaz.

 

 

 

 

 

 

5.ročník

8-8.45

8..55-9.40

10.00-10.45

110.55-11.40

polední přestávka

12.45-13.30

13.35-14.20

 

 

 

Mat.

Tv

Čes.jaz.

Aj

 

Čes.jaz.

 

 

 

ICT

Čes.jaz.

Čes.jaz.

Aj

 

Vl

Aj.kon.

 

 

 

Mat.

Vl

Mat.

 

 

 

 

 

 

Mat.

Čes.jaz.

Čes.jaz.

Aj

 

Hv

Čes.jaz.

 

 

 

Pv

Vv

Mat.

Tv

Čes.jaz.

 

 

 

 

 

 

 

Zkratky vyučovaných předmětů

Čj-český jazyk                                                                        Aj-anglický jazyk

Mat-matematika                                                                  Prv-prvouka

Vl-vladtivěda                                                                          Př-přírodověda

Vv-výtvarná výchova                                                          Pv-pracovní výchova

Hv-hudební výchova

Tv-tělesná výchova                                                              ICT- informatika

Aj kon. –konverzační hodiny v anglickém jazyce s paní Inkou Zondervan