Navigace

Obsah

 

 

Řád školní družiny

Základní školy a Mateřské školy Písečná,okres Ústí nad Orlicí

 

 

 Organizace činnosti

 

.     podle záznamu v zápisním lístku.

Přihlašování a odhlašování

 

 

 

 

 

Tento řád nabývá účinnosti 1.9. 2016 

 

 

 

 

………………………………………..                           ……………………………………..

Vychovatelka                                                                          ředitelka