Navigace

Obsah

 

Řád školní družiny

Základní školy a Mateřské školy Písečná, okres Ústí nad Orlicí

Organizace činnosti

Přihlašování a odhlašování

Režim školní družiny

 

 

Tento řád nabývá účinnosti 1. 9. 2018

 

………………………………………..                              …………………………………….

Ředitelka                                                               vychovatelka ŠD