Navigace

Obsah

Školní rok 2019 - 2020

Září

·        30. 8. v 9 hod. zahajovací porada

·        2. 9. zahájení školního roku

·        4. 9.  Informační schůzka pro rodiče žáků středa 4. 9. od 16 hod.

·        4. 9. Dopravní výchova na dopravním hřišti u školy

·        5. 9.  Cyklo – výlet do Cakle – využití pro dopravní výchovu

Říjen

·        Beseda se zdravotníkem - první pomoc

·        Školní projekt „V zdravém těle zdravý duch“ (první pomoc + zdravý životní styl ZŠ, ŠD, MŠ)

·        Den stromů čtvrtek 24. 10. – sázení stromků 5. ročník

·        Drakiáda

·        Keramické tvoření rodičů s dětmi

·        Příprava vánočního jarmarku Švíčkárna

·        Podzimní prázdniny úterý 29. 10. – středa 30. 10. 

Listopad

·        14. 11. Čtvrtletní klasifikační porada – třídní schůzky ve čtvrtek 14. 11. od 16 hod. - 18hod.

·        Školní kolo recitační soutěže: “Nebojte se klasiků“

·        Vztahové hry a mapy- spolupráce s PPP Ústí n. Orlicí

·        Pokračování přípravy vánočního jarmarku

·        Keramické tvoření rodičů s dětmi – pokračování

·        29. 11.  Rozsvěcení vánočního stromu - pátek

Prosinec

·        Školní projekt – „Každý má svého anděla a čerta“ (společně ZŠ, ŠD, MŠ, vztahové dotazníky, nácvik asertivního chování – dramatizace, pracovní listy osobní bezpečí, moje rodina)

·        Mikulášská nadílka

·        Návštěva vánočního programu ZUŠ Letohrad

·        Vánoční prázdniny od pondělí 23. 12. 2019 do pátku 3. 1. 2020, v pondělí  6.1.2020  začíná školní vyučování

Leden

·        27. 1. - 29. 1. Lyžařský (bruslařský) výcvik Dlouhoňovice  (dle počasí, věnujeme 3 dopoledne s instruktory, pomoc rodičů bude vítána)

·        23. 1. Pololetní klasifikační porada – (čtvrtek)

·        30. 1. Rozdáno vysvědčení (čtvrtek)

·        31. 1. Pololetní prázdniny (pátek)

·        Příprava na dětský karneval

 

 

 

 

 

 

Únor

·        Školní karneval

·        Mat. soutěž Klokan - školní kolo

·        Planetárium Hradec Králové 1. - 5. ročník- noční návštěva datum upřesníme

·         10. 2. - 16. 2. Jarní prázdniny   

 

Březen

·        Návštěva knihovny v Písečné

·        Školní projekt „Moje kamaráda knížka“ (ZŠ, ŠD, MŠ) – povídání o nejoblíbenější knížce, hry, testy)

·        Návštěva tiskárny OFTIS Ústí nad Orlicí

·        Přírodní společenství´- výukový program Pardubice

·        Příprava na přírodovědeckou soutěž – školní kolo

·        Keramické tvoření rodičů s dětmi

Duben

·        Zápis do 1. ročníku 2. 4. čtvrtek od 14 do 17 hodin

·        Úklid na den země

·        Příprava čarodějnice

·        Voda v krajině - školní projekt (ZŠ, MŠ, ŠD)

·        Návštěva Pražského hradu a poslanecké sněmovny 5. Ročník

·        23. 4. Klasifikační porada, třídní schůzky (čtvrtek od 16 hod. do 18 hod.)

·        Začátek kurzu plavání pátek 17. 4. 2020

·        Velikonoční prázdniny čtvrtek 9. 4. a pátek 10. 4. 2020

Květen

·        Beseda s mluvčí policie ČR (nevhodné chování - kyber-šikana, návykové látky)

·        Myslivecká chata – beseda s myslivci, doplnění výuky prvouky a přírodovědy

·        28. 5. Beseda o dravcích

·         Školní projekt -  Místo kde žijeme (společně ZŠ, ŠD, MŠ)

Červen

·        1. 6. Oslava dne dětí – Brno Vida park (program: Svět rostlin + Barvy kolem nás)

Část nákladů se budeme snažit uhradit z výtěžku vánočního jarmarku)

·        Požární výchova – ukázka hasící techniky

·        Letní Olympiáda (vybíjená, fotbal, turnaje s okolními školami)

·        22. 6. Závěrečná klasifikační porada pondělí 

·        23. 6. Loučení s žáky 5. ročníku a přivítání budoucích prvňáčků

·        24. 6. Školní akademie

·        25. 6. Vracení učebnic-třídnické práce, Noc ve škole

·        29. 6.  Ukončení plaveckého výcviku

·        30. 6. bude rozdáno vysvědčení (úterý)