Navigace

Obsah

Plán akcí školního roku 2014-2015


Září
• 28.8. 10:00 hodin zahajovací porada
• 1.9. zahájení školního roku
• 3.9. informační schůzka pro rodiče žáků středa
  Od 16 hodin
• Cyklo-výlet do Cakle – využití pro dopravní výchovu
• Školní projekt „ V zdravém těle zdravý duch" /první pomoc+zdravý životní styl ZŠ, ŠD/
• Návyky chování v mimořádných situacích/branný den-hasiči, policie/


Říjen
• Drakiáda
• 22.10. Den stromů  – sázení stromků v obci
• 27.10. - 29.10. podzimní prázdniny
• Keramické tvoření rodičů s dětmi
• Návštěva mlýna v Písečné připomenutí historických událostí roku 1914
• Příprava vánočního jarmarku Švíčkárna
 

Listopad
• 18.11. Čtvrtletní klasifikační porada-třídní schůzky středa
• Pokračování přípravy vánočního jarmarku
• Keramické tvoření rodičů s dětmi-pokračování
• Muzeum Pardubice-od gotiky k renesanci přírodní společenství+ výstava doplnění výuky Prv.+Př.+Vl
• Rozsvěcení ván. stromu


Prosinec
• Školní projekt- „Každý má svého anděla a čerta“ (společně se ZŠ, ŠD, MŠ vztahové dotazníky,
  nácvik asertivního chování-dramatizace,prac.listy osobní bezpečí, moje rodina)
• Mikulášská nadílka
• 10.12. pohádka Sůl nad zlato
• Návštěva vánočního programu ZUŠ
• 18.12. od 15 hodin - Vánoční besídka ( čtvrtek)
• pondělí 22.12. 2014 - pátek 2.1. 2015 Vánoční prázdniny

Leden
• Lyžařský výcvik –Dlouhoňovice ( podle počasí, věnujeme 4 dopoledne s instruktory, pomoc rodičů vítána)
• 22.1.  Pololetní klasifikační porada
• 29.1. čtvrtek rozdáno pololetní vysvědčení
• 30.1. (pátek) jednodenní pololetní prázdniny
• Příprava na dětský karneval


Únor
• Planetárium Hradec Králové 1.-5. ročník
• 11. 2. (středa ) Zápis žáků do prvního ročníku ZŠ
• Dětský karneval
• 16.2. - 22.2. Jarní prázdniny
• Zimní olympiáda

Březen
• Návštěva knihovny v Písečné
• Školní projekt „Moje kamarádka knížka“(ZŠ, ŠD-povdání o nejoblíbenější knížce,hry,testy )
• Návštěv tiskařské dílny v Žamberku
• Příprava na atletické přebory
• Příprava na odznak všestrannosti olympijských vítězů
• Příprava na přírodovědnou soutěž


Duben
• Úklid na den země
• Příprava čarodějnice
• Návštěva letiště v Ústí nad Orlicí
• Školní kolo odznaku všestrannosti
• 2.- 3.4. Velikonoční prázdniny čtvrtek
• 16.4.Klasifikační porada, třídní schůzky (středa)
• 17. 4. Začátek kurzu plavání
  (každý pátek od 8.45 do 10.15 hod, vložená lekce 18.6. 2015 od 8 hod do 10 hod.) 
• Školní kolo přírodovědné soutěže

Květen
• Matematická soutěž Klokánek, Klokan - školní kolo
• 5.5. okresní kolo „Odznak všestrannosti olympijských vítězů“
• 20.5. od 15 hodin (středa)- Besídka pro maminky
• Návštěva Pražského hradu a poslanecké sněmovny 5. Ročník pomoc rodičů vítána
• Přírodovědná soutěž Česká Třebová
• Atletické přebory Ústí nad Orlicí
• Pokračování plaveckého výcviku


Červen
• Oslava dne dětí - Možná přijde kouzelník
• Letní olympiáda / vybíjená, fotbal - turnaje s okolními školami
• Návštěva středověké vesnice v Uhřínově
• Závěrečná klasifikační porada
• Loučení s žáky 5.ročníku-přivítání budoucích prvňáčků
• 26.6. 2015Ukončení plaveckého výcviku
• Noc ve škole
• 30.června (úterý) Vysvědčení