Navigace

Obsah

Plán akcí školního roku 2013-2014


Září
• 30.8.zahajovací porada
• 2.9.zahájení školního roku
• informační schůzka pro rodiče žáků úterý 3.9.
   Od 16 hodin
• 5.9. Dopravní hřiště Ústí nad Orlicí (5.roč.)
• Cyklo-výlet do Cakle – využití pro dopravní výchovu
• Školní projekt „ V zdravém těle zdravý duch „ /první pomoc+zdravý životní styl ZŠ,ŠD/
• 23.9.divadlo Letohrad 9.30 - Herakles


Říjen
• Drakiáda
• Den stromů 22.10. – ekohraní,Oucmanice-Odpady
  (9 hod.20 Kč+doprava, přezůvky, jmenný seznam žáků)
• Lampionový průvod pořádaný ŠR
• 24.10.divadlo Letohrad 9.30 - Ikaros
• 29.10.-30.10. podzimní prázdniny
• Keramické tvoření rodičů s dětmi
• Příprava vánočního jarmarku Švíčkárna


Listopad
• Čtvrtletní klasifikační porada-třídní schůzky
• Pokračování přípravy vánočního jarmarku
• Keramické tvoření rodičů s dětmi-pokračování
• Muzeum Pardubice-přírodní společenství výstava doplnění výuky Prv+Př.
• Rozsvěcení ván. stromu


Prosinec
• Školní projekt- „Každý má svého anděla a čerta“ (společně se ZŠ, ŠD, MŠ, vztahové dotazníky,
   nácvik asertivního chování-dramatizace, prac. listy osobní bezpečí, moje rodina)
• Mikulášská nadílka
• Návštěva vánočního programu ZUŠ
• Vánoční besídka ( středa18.12. od 15 hodin
• Vánoční prázdniny sobota 21.12. 2013 - neděle 5.1. 2014


Leden
• Lyžařský výcvik –Dlouhoňovice (podle počasí, věnujeme 4 dopoledne s instruktory, pomoc rodičů bude vítána)
• Pololetní klasifikační porada
• 30.1. čtvrtek rozdáno pololetní vysvědčení - pátek 31.ledna- jednodenní pololetní prázdniny
• Příprava na dětský karneval


Únor
• Planetárium Hradec Králové 1.-5. ročník
• Dětský karneval
• Jarní prázdniny-10.2.-16.2. 2014
• Zimní olympiáda


Březen
• Návštěva knihovny v Písečné
• Školní projekt „Moje kamarádka knížka“ (ZŠ, ŠD-povdání o nejoblíbenější knížce, hry, testy )
• Pardubice-muzeum- výstava- přírodní společenství, historie knihy
• Příprava na atletické přebory
• Příprava na přírodovědnou soutěž


Duben
• Úklid na den země
• Příprava čarodějnice
• Beseda s hasiči,cvičný poplach,předcházení nebezpečí vzniku požáru
• Klasifikační porada,třídní schůzky
• Začátek kurzu plavání
• Školní kolo přírodovědné soutěže
• Velikonoční prázdniny čtvrtek 17.dubna, pátek 18.dubna
• Otvírání studánek-vycházka ke srubu


Květen
• Matematická soutěž Klokánek, Klokan-školní kolo
• Besídka pro maminky
• Přírodovědná soutěž Česká Třebová
• Atletické přebory Ústí nad Orlicí
• Pokračování plaveckého výcviku
• Dopravní hřiště -3. a 4. Ročník


Červen
• Oslava dne dětí- Myslivecká chata
• Letní olympiáda/ vybíjená,fotbal- turnaje s okolními školami
• Závěrečná klasifikační porada
• Loučení s žáky 5.ročníku- přivítání budoucích prvňáčků
• Ukončení plaveckého výcviku
• Noc ve škole
• Vysvědčení rozdáno v pátek 27. června
• Hlavní prázdniny od soboty 28. června do neděle 31. srpna