Navigace

Obsah

AKCE ŠKOLY  VE ŠKOLNÍM ROCE 2011-2012

Podrobněji budou úkoly rozpracovány v plánech na jednotlivé měsíce.

měsíc název akce školní mimoškolní
září cyklo-výlet Cakle x  
  Dopravní  hřiště Žamberk x  
říjen lampionový průvod   x
  Drakiáda x  
  Vystoupení na Besedě s důchodci   x
prosinec Vánoční besídka pro rodiče a veřejnost x  
leden Lyžařský kurz v Písečné x  
únor Maškarní ples   x
  Návštěva nakladatelství OFTIS x  
březen Měsíc knihy – návštěva knihovny x  
duben Planetárium x  
  Den Země – x  
  Zahájen kurz plavání x  
  Pálení čarodějnic   x
květen Den matek x  
červen Den dětí x  
  Sportovní  utkání s okolními školami x  
  Školní výlet x  
  Noc ve škole x  

Další příležitostné akce:

-          návštěvy divadelních představení –  Letohrad,Žamberk

-          výtvarné a literární soutěže – místní i regionální (dle nabídek)                         

-          kulturní vystoupení žáků na OÚ – vítání občánků

-          rozsvěcení vánočního stromu

-          úklid okolí školy