Navigace

Obsah

AKCE ŠKOLY na rok 2004/2005


Září:
1. září - Slavnostní zahájení nového školního roku
Ve středu 1. září jsme zahájili nový školní rok. Do první třídy jsme spolu s rodiči přivítali šest nových prvňáčků. Prvňáčky jsme seznámili s chodem školy, ukázali jim i ostatní třídy a družinu.

3. září – Zahájení plaveckého výcviku
V pátek 3. září jsme zahájili plavecký výcvik, kterého se účastní předškoláci a všichni žáci1.-5. ročníku.

21. září – Informační schůzka pro rodiče
Na schůzce jsou rodiče informováni o změně organizace ve vyučování a ve škole.

27. září – Celodenní výlet
Děti v praxi prověřují své školní vědomosti. Počítají plochu schodiště, popisují krajinu, hledají podle světových stran, atd. Jedná se o dovednostní testy, které využíváme již druhým rokem a někdy se jejich výsledky neshodují s vědomostními školními prověrkami. Děti tato činnost baví a vyučujícím dává ucelenější obraz žáka pro jeho hodnocení.

Říjen:
26. října – Zájezd
Zájezd byl určen pro 4. a 5. ročník a jednalo se o zájezd do muzea v Pardubicích. Šlo o projektové vyučování, které bylo zaměřeno na období 1. sv. války. Jednalo se o velice zdařilou akci.

Listopad:
11. listopadu – Fotbalový turnaj v ZŠ Jehnědí
Turnaj je pořádán ZŠ Jehnědí. Bude se konat ke 150. výročí založení tamní školy. Zúčastní se ho několik škol z okolí – Písečná, Líšnice, Hnátnice, Kerhatice.

12. listopadu – ukončení plaveckého výcviku
Plavecký výcvik bude ukončen předáním „Mokrého vysvědčení“.

24. listopadu – Informační odpoledne
Informační odpoledne je určeno pro rodiče a týká se čtvrtletní klasifikace dětí. Rodiče jsou seznámeni s výsledky a prospěchem svých dětí za uplynulé tři měsíce.

Prosinec:
3. prosince – Mikulášská nadílka
V pátek 3. prosince do naší školičky zavítá sám sv. Mikuláš, čerti a andělé. .Akci si připraví žáci 5. ročníku. Po nadílce se všichni žáci přemístí do tělocvičny, kde bude Mikulášský maratón. Po absolvování si každý vylosuje odměnu. Na tuto akci je možné se podívat zde>>>

21. prosince – Vánoční besídka
Dva dny před vánočními prázdninami se ZŠ a MŠ přemístí do prostor místního kostela, kde si za doprovodu hudby společně zazpíváme vánoční koledy. Do kostela se na své děti mohou přijít podívat i jejich rodiče a po zpěvu jim děti předají dárky, které v hodinách samy vyrobily./foto/

Leden:
24. ledna – klasifikační porada
Lyžařský výcvik
Lyžařský výcvik se bude konat v hodinách tělesné výchovy. V měsíci lednu jej absolvují žáci 3., 4. a 5. ročníku, kteří jsou již pokročilejšími lyžaři a nevyžadují tak velkou dopomoc. Výcvik oživíme závody a slalomem.


Únor:
3. února – Rozdání vysvědčení
4. února – pololetní prázdniny
Lyžařský výcvik
Lyžařský výcvik v měsíci únoru je určen pro 1.a 2. ročník ZŠ a bude se konat opět v hodinách tělesné výchovy. Lyžaři-začátečníci budou cvičit lyžařské základy na mírnějším svahu.


Březen:
Návštěva planetária
Návštěva planetária v Hradci Králové je určena pro 4. a 5. ročník.

Čištění studánek
Letos bychom chtěli obnovit tuto tradici. Ukázat si a vyčistit studánku u Srubu a v lesíku Březina.

Soutěž gymnastek v ZŠ Jehnědí
Soutěž gymnastek proběhne v ZŠ v Jehnědí.
 

Duben:

Příprava čarodějnic
Tak jako každý rok, tak i letos děti 5. ročníku vyrobí figurínu čarodějnice,  kterou umístí na připravenou hranici v místě konání obecní  akce "Pálení čarodějnic"

Den Země
Tento den věnujeme úklidu okolí škol a autobusové čekárny

20. dubna – Informační schůzka
Informační schůzka je určena pro rodiče a týká se klasifikace dětí.

Květen:
4. května – Den matek
Na Den matek si celá ZŠ i MŠ připraví vystoupení (básničky, písničky, tanečky, scénky…) pro rodiče. Besídka se bude konat v prostorách školní jídelny a MŠ.

Dětský den
Na Dětský den je plánován krátký výlet s různými soutěžemi a občerstvením.

Červen:
Školní výlet
K úspěšnému ukončení školního roku a dětem za odměnu je plánován školní výlet, který zatím zůstane pro děti jako překvapení.

Fotbalový turnaj
V měsíci červnu se bude v naší škole opět konat fotbalový turnaj, kterého se účastní i okolní školy z Líšnice , Jehnědí a Hnátnice.

Noc ve škole
A jako poslední akcí školy je plánovaná noc ve škole doplněna stezkou odvahy.