Vyhledávání

rozšířené vyhledávání ...

Mobilní verze

mobilní verze webu

Fotogalerie

Náhodný výběr z galerie

Náhodný výběr z galerie

Příobecní tábor 2019

 

Obecní úřad Písečná - netfirmy.czMěstské, obecní úřady - netfirmy.cz

Návštěva lékaře

Navigace

Odeslat stránku e-mailem

Obsah

Plán akcí na školní rok 2019 - 2020

 

Září

·        30. 8. v 9 hod. zahajovací porada

·        2. 9. zahájení školního roku

·        4. 9.  Informační schůzka pro rodiče žáků středa 4. 9. od 16 hod.

·        4. 9. Dopravní výchova na dopravním hřišti u školy

·        5. 9.  Cyklo – výlet do Cakle – využití pro dopravní výchovu

Říjen

·        Beseda se zdravotníkem - první pomoc

·        Školní projekt „V zdravém těle zdravý duch“ (první pomoc + zdravý životní styl ZŠ, ŠD, MŠ)

·        Den stromů čtvrtek 24. 10. – sázení stromků 5. ročník

·        Drakiáda

·        Keramické tvoření rodičů s dětmi

·        Příprava vánočního jarmarku Švíčkárna

·        Podzimní prázdniny úterý 29. 10. – středa 30. 10. 

Listopad

·        14. 11. Čtvrtletní klasifikační porada – třídní schůzky ve čtvrtek 14. 11. od 16 hod. - 18hod.

·        Školní kolo recitační soutěže: “Nebojte se klasiků“

·        Vztahové hry a mapy- spolupráce s PPP Ústí n. Orlicí

·        Pokračování přípravy vánočního jarmarku

·        Keramické tvoření rodičů s dětmi – pokračování

·        29. 11.  Rozsvěcení vánočního stromu - pátek

Prosinec

·        Školní projekt – „Každý má svého anděla a čerta“ (společně ZŠ, ŠD, MŠ, vztahové dotazníky, nácvik asertivního chování – dramatizace, pracovní listy osobní bezpečí, moje rodina)

·        Mikulášská nadílka

·        Návštěva vánočního programu ZUŠ Letohrad

·        Vánoční prázdniny od pondělí 23. 12. 2019 do pátku 3. 1. 2020, v pondělí  6.1.2020  začíná školní vyučování

Leden

·        27. 1. - 29. 1. Lyžařský (bruslařský) výcvik Dlouhoňovice  (dle počasí, věnujeme 3 dopoledne s instruktory, pomoc rodičů bude vítána)

·        23. 1. Pololetní klasifikační porada – (čtvrtek)

·        30. 1. Rozdáno vysvědčení (čtvrtek)

·        31. 1. Pololetní prázdniny (pátek)

·        Příprava na dětský karneval

 

Únor

·        Školní karneval

·        Mat. soutěž Klokan - školní kolo

·        Planetárium Hradec Králové 1. - 5. ročník- noční návštěva datum upřesníme

·         10. 2. - 16. 2. Jarní prázdniny   

 

Březen

·        Návštěva knihovny v Písečné

·        Školní projekt „Moje kamaráda knížka“ (ZŠ, ŠD, MŠ) – povídání o nejoblíbenější knížce, hry, testy)

·        Návštěva tiskárny OFTIS Ústí nad Orlicí

·        Přírodní společenství´- výukový program Pardubice

·        Příprava na přírodovědeckou soutěž – školní kolo

·        Keramické tvoření rodičů s dětmi

Duben

·        Zápis do 1. ročníku 2. 4. čtvrtek od 14 do 17 hodin

·        Úklid na den země

·        Příprava čarodějnice

·        Voda v krajině - školní projekt (ZŠ, MŠ, ŠD)

·        Návštěva Pražského hradu a poslanecké sněmovny 5. Ročník

·        23. 4. Klasifikační porada, třídní schůzky (čtvrtek od 16 hod. do 18 hod.)

·        Začátek kurzu plavání pátek 17. 4. 2020

·        Velikonoční prázdniny čtvrtek 9. 4. a pátek 10. 4. 2020

Květen

·        Beseda s mluvčí policie ČR (nevhodné chování - kyber-šikana, návykové látky)

·        Myslivecká chata – beseda s myslivci, doplnění výuky prvouky a přírodovědy

·        28. 5. Beseda o dravcích

·         Školní projekt -  Místo kde žijeme (společně ZŠ, ŠD, MŠ)

Červen

·        1. 6. Oslava dne dětí – Brno Vida park (program: Svět rostlin + Barvy kolem nás)

Část nákladů se budeme snažit uhradit z výtěžku vánočního jarmarku)

·        Požární výchova – ukázka hasící techniky

·        Letní Olympiáda (vybíjená, fotbal, turnaje s okolními školami)

·        22. 6. Závěrečná klasifikační porada pondělí 

·        23. 6. Loučení s žáky 5. ročníku a přivítání budoucích prvňáčků

·        24. 6. Školní akademie

·        25. 6. Vracení učebnic-třídnické práce, Noc ve škole

·        29. 6.  Ukončení plaveckého výcviku

·        30. 6. bude rozdáno vysvědčení (úterý)

 

 

 

Plán akcí školního roku 2014-2015


Září
• 28.8. 10:00 hodin zahajovací porada
• 1.9. zahájení školního roku
• 3.9. informační schůzka pro rodiče žáků středa
  Od 16 hodin
• Cyklo-výlet do Cakle – využití pro dopravní výchovu
• Školní projekt „ V zdravém těle zdravý duch" /první pomoc+zdravý životní styl ZŠ, ŠD/
• Návyky chování v mimořádných situacích/branný den-hasiči, policie/


Říjen
• Drakiáda
• 22.10. Den stromů  – sázení stromků v obci
• 27.10. - 29.10. podzimní prázdniny
• Keramické tvoření rodičů s dětmi
• Návštěva mlýna v Písečné připomenutí historických událostí roku 1914
• Příprava vánočního jarmarku Švíčkárna
 

Listopad
• 18.11. Čtvrtletní klasifikační porada-třídní schůzky středa
• Pokračování přípravy vánočního jarmarku
• Keramické tvoření rodičů s dětmi-pokračování
• Muzeum Pardubice-od gotiky k renesanci přírodní společenství+ výstava doplnění výuky Prv.+Př.+Vl
• Rozsvěcení ván. stromu


Prosinec
• Školní projekt- „Každý má svého anděla a čerta“ (společně se ZŠ, ŠD, MŠ vztahové dotazníky,
  nácvik asertivního chování-dramatizace,prac.listy osobní bezpečí, moje rodina)
• Mikulášská nadílka
• 10.12. pohádka Sůl nad zlato
• Návštěva vánočního programu ZUŠ
• 18.12. od 15 hodin - Vánoční besídka ( čtvrtek)
• pondělí 22.12. 2014 - pátek 2.1. 2015 Vánoční prázdniny

Leden
• Lyžařský výcvik –Dlouhoňovice ( podle počasí, věnujeme 4 dopoledne s instruktory, pomoc rodičů vítána)
• 22.1.  Pololetní klasifikační porada
• 29.1. čtvrtek rozdáno pololetní vysvědčení
• 30.1. (pátek) jednodenní pololetní prázdniny
• Příprava na dětský karneval


Únor
• Planetárium Hradec Králové 1.-5. ročník
• 11. 2. (středa ) Zápis žáků do prvního ročníku ZŠ
• Dětský karneval
• 16.2. - 22.2. Jarní prázdniny
• Zimní olympiáda

Březen
• Návštěva knihovny v Písečné
• Školní projekt „Moje kamarádka knížka“(ZŠ, ŠD-povdání o nejoblíbenější knížce,hry,testy )
• Návštěv tiskařské dílny v Žamberku
• Příprava na atletické přebory
• Příprava na odznak všestrannosti olympijských vítězů
• Příprava na přírodovědnou soutěž


Duben
• Úklid na den země
• Příprava čarodějnice
• Návštěva letiště v Ústí nad Orlicí
• Školní kolo odznaku všestrannosti
• 2.- 3.4. Velikonoční prázdniny čtvrtek
• 16.4.Klasifikační porada, třídní schůzky (středa)
• 17. 4. Začátek kurzu plavání
  (každý pátek od 8.45 do 10.15 hod, vložená lekce 18.6. 2015 od 8 hod do 10 hod.) 
• Školní kolo přírodovědné soutěže

Květen
• Matematická soutěž Klokánek, Klokan - školní kolo
• 5.5. okresní kolo „Odznak všestrannosti olympijských vítězů“
• 20.5. od 15 hodin (středa)- Besídka pro maminky
• Návštěva Pražského hradu a poslanecké sněmovny 5. Ročník pomoc rodičů vítána
• Přírodovědná soutěž Česká Třebová
• Atletické přebory Ústí nad Orlicí
• Pokračování plaveckého výcviku


Červen
• Oslava dne dětí - Možná přijde kouzelník
• Letní olympiáda / vybíjená, fotbal - turnaje s okolními školami
• Návštěva středověké vesnice v Uhřínově
• Závěrečná klasifikační porada
• Loučení s žáky 5.ročníku-přivítání budoucích prvňáčků
• 26.6. 2015Ukončení plaveckého výcviku
• Noc ve škole
• 30.června (úterý) Vysvědčení