Vyhledávání

rozšířené vyhledávání ...

Mobilní verze

mobilní verze webu

Fotogalerie

Náhodný výběr z galerie

Náhodný výběr z galerie

Vybíjená Jehnědí 24. 6. 2019 1

 

Obecní úřad Písečná - netfirmy.czMěstské, obecní úřady - netfirmy.cz

Návštěva lékaře

Navigace

Odeslat stránku e-mailem

Obsah

Plán akcí na školní rok 2018-2019

 

Září

 • 27. 8. v 9 hod. zahajovací porada
 • 3. 9 zahájení školního roku
 • Informační schůzka pro rodiče žáků úterý 4. 9. od 16 hod.
 • Návyky chování v mimořádných situacích (branný den – policie, zdravotník)
 • Dopravní výchova na dopravním hřišti u školy
 • Cyklo – výlet do Cakle – využití pro dopravní výchovu

Říjen

 • Školní projekt „V zdravém těle zdravý duch“ (první pomoc + zdravý životní styl ZŠ, ŠD)
 • Den stromů úterý 25. 10. – sázení stromků v obci
 • Projektový den “Cesta dřeva“
 • Drakiáda
 • Keramické tvoření rodičů s dětmi
 • Příprava vánočního jarmarku Švíčkárna
 • 27. 10. Lampionový průvod na hranice katastru

  Oslava 100 let od vzniku samostatného státu

 • pondělí 29. 10. – úterý 30. 10. podzimní prázdniny

Listopad

 • Čtvrtletní klasifikační porada – třídní schůzky ve čtvrtek 15. 11. od 15 hod. - 18hod.
 • Školní kolo recitační soutěže: “Nebojte se klasiků“
 • Pokračování přípravy vánočního jarmarku
 • Keramické tvoření rodičů s dětmi – pokračování
 • Rozsvěcení vánočního stromu pátek

Prosinec

 • Školní projekt – „Každý má svého anděla a čerta“ (společně ZŠ, ŠD, MŠ, vztahové dotazníky, nácvik asertivního chování – dramatizace, pracovní listy osobní bezpečí, moje rodina)
 • Mikulášská nadílka
 • Návštěva vánočního programu ZUŠ Letohrad
 • Vánoční besídka – čtvrtek 20. 12. od 15hod.
 • Vánoční prázdniny od soboty 22. 12. 2018 do středy 2. 1. 2019 ve čtvrtek 3. 1. 2019 začíná školní vyučování

Leden

 • Lyžařský výcvik Dlouhoňovice 23. 1-25. 1. (dle počasí, věnujeme 3 dopoledne s instruktory, pomoc rodičů bude vítána)
 • Pololetní klasifikační porada – čtvrtek 24. 1. 2019

vysvědčení rozdáno ve čtvrtek 31. 1. 2019 v pátek 1. 2. 2019 pololetní prázdniny

 • Příprava na dětský karneval

 

 

Únor

 • Dětský karneval
 • Planetárium Hradec Králové 1. -5. ročník - noční návštěva datum upřesníme
 • Jarní prázdniny 4. 2. - 10. 2. 2019

Březen

 • Matematický Klokan
 • Návštěva knihovny v Písečné
 • Školní projekt „Moje kamaráda knížka“ (ZŠ, ŠD – povídání o nejoblíbenější knížce, hry, testy)
 • Návštěva knihařství Faltus Žamberk vázání knih
 • Příprava na školní kolo atletických přeborů
 • Keramické tvoření rodičů s dětmi

Duben

 • Zápis do 1. ročníku 4. 4. čtvrtek od 14 do 17 hodin
 • Úklid na den země
 • Příprava čarodějnice
 • Vycházka ke srubu - čištění studánek projekt “Bez vody nejde žít“
 • Návštěva Pražského hradu a poslanecké sněmovny 5. ročník
 • Klasifikační porada, třídní schůzky čtvrtek 25. 4. 2019 od 15 hod. do 18 hod.
 • Začátek kurzu plavání pátek 26. 4. (pátky)
 • Školní kolo přírodovědecké soutěže
 • Velikonoční prázdniny čtvrtek 18. 4. a pátek 19. 4. 2019

Květen

 • Besídka pro maminky čtvrtek 9. 5. od 15 hodin
 • Myslivecká chata – beseda s myslivci doplnění výuky prvouky a přírodovědy
 • Život hospodářských zvířat – návštěva u místních chovatelů
 •  Návštěva místní opravárenské dílny - podpora vztahu k technice

Červen

 • Oslava dne dětí – možná přijde kouzelník
 • Požární výchova - ukázka hasící techniky
 • Letní Olympiáda (vybíjená, fotbal, turnaje s okolními školami)
 • Závěrečná klasifikační porada pondělí 24. 6. 2019
 • Loučení s žáky 5. ročníku a přivítání budoucích prvňáčků
 • Ukončení plaveckého výcviku 28. 6.
 • Noc ve škole
 • Vysvědčení bude rozdáno v pátek 28. 6. 2019 zahájení nového školního roku v pondělí
  2. 9. 2019

AKCE ŠKOLY na rok 2004/2005


Září:
1. září - Slavnostní zahájení nového školního roku
Ve středu 1. září jsme zahájili nový školní rok. Do první třídy jsme spolu s rodiči přivítali šest nových prvňáčků. Prvňáčky jsme seznámili s chodem školy, ukázali jim i ostatní třídy a družinu.

3. září – Zahájení plaveckého výcviku
V pátek 3. září jsme zahájili plavecký výcvik, kterého se účastní předškoláci a všichni žáci1.-5. ročníku.

21. září – Informační schůzka pro rodiče
Na schůzce jsou rodiče informováni o změně organizace ve vyučování a ve škole.

27. září – Celodenní výlet
Děti v praxi prověřují své školní vědomosti. Počítají plochu schodiště, popisují krajinu, hledají podle světových stran, atd. Jedná se o dovednostní testy, které využíváme již druhým rokem a někdy se jejich výsledky neshodují s vědomostními školními prověrkami. Děti tato činnost baví a vyučujícím dává ucelenější obraz žáka pro jeho hodnocení.

Říjen:
26. října – Zájezd
Zájezd byl určen pro 4. a 5. ročník a jednalo se o zájezd do muzea v Pardubicích. Šlo o projektové vyučování, které bylo zaměřeno na období 1. sv. války. Jednalo se o velice zdařilou akci.

Listopad:
11. listopadu – Fotbalový turnaj v ZŠ Jehnědí
Turnaj je pořádán ZŠ Jehnědí. Bude se konat ke 150. výročí založení tamní školy. Zúčastní se ho několik škol z okolí – Písečná, Líšnice, Hnátnice, Kerhatice.

12. listopadu – ukončení plaveckého výcviku
Plavecký výcvik bude ukončen předáním „Mokrého vysvědčení“.

24. listopadu – Informační odpoledne
Informační odpoledne je určeno pro rodiče a týká se čtvrtletní klasifikace dětí. Rodiče jsou seznámeni s výsledky a prospěchem svých dětí za uplynulé tři měsíce.

Prosinec:
3. prosince – Mikulášská nadílka
V pátek 3. prosince do naší školičky zavítá sám sv. Mikuláš, čerti a andělé. .Akci si připraví žáci 5. ročníku. Po nadílce se všichni žáci přemístí do tělocvičny, kde bude Mikulášský maratón. Po absolvování si každý vylosuje odměnu. Na tuto akci je možné se podívat zde>>>

21. prosince – Vánoční besídka
Dva dny před vánočními prázdninami se ZŠ a MŠ přemístí do prostor místního kostela, kde si za doprovodu hudby společně zazpíváme vánoční koledy. Do kostela se na své děti mohou přijít podívat i jejich rodiče a po zpěvu jim děti předají dárky, které v hodinách samy vyrobily./foto/

Leden:
24. ledna – klasifikační porada
Lyžařský výcvik
Lyžařský výcvik se bude konat v hodinách tělesné výchovy. V měsíci lednu jej absolvují žáci 3., 4. a 5. ročníku, kteří jsou již pokročilejšími lyžaři a nevyžadují tak velkou dopomoc. Výcvik oživíme závody a slalomem.


Únor:
3. února – Rozdání vysvědčení
4. února – pololetní prázdniny
Lyžařský výcvik
Lyžařský výcvik v měsíci únoru je určen pro 1.a 2. ročník ZŠ a bude se konat opět v hodinách tělesné výchovy. Lyžaři-začátečníci budou cvičit lyžařské základy na mírnějším svahu.


Březen:
Návštěva planetária
Návštěva planetária v Hradci Králové je určena pro 4. a 5. ročník.

Čištění studánek
Letos bychom chtěli obnovit tuto tradici. Ukázat si a vyčistit studánku u Srubu a v lesíku Březina.

Soutěž gymnastek v ZŠ Jehnědí
Soutěž gymnastek proběhne v ZŠ v Jehnědí.
 

Duben:

Příprava čarodějnic
Tak jako každý rok, tak i letos děti 5. ročníku vyrobí figurínu čarodějnice,  kterou umístí na připravenou hranici v místě konání obecní  akce "Pálení čarodějnic"

Den Země
Tento den věnujeme úklidu okolí škol a autobusové čekárny

20. dubna – Informační schůzka
Informační schůzka je určena pro rodiče a týká se klasifikace dětí.

Květen:
4. května – Den matek
Na Den matek si celá ZŠ i MŠ připraví vystoupení (básničky, písničky, tanečky, scénky…) pro rodiče. Besídka se bude konat v prostorách školní jídelny a MŠ.

Dětský den
Na Dětský den je plánován krátký výlet s různými soutěžemi a občerstvením.

Červen:
Školní výlet
K úspěšnému ukončení školního roku a dětem za odměnu je plánován školní výlet, který zatím zůstane pro děti jako překvapení.

Fotbalový turnaj
V měsíci červnu se bude v naší škole opět konat fotbalový turnaj, kterého se účastní i okolní školy z Líšnice , Jehnědí a Hnátnice.

Noc ve škole
A jako poslední akcí školy je plánovaná noc ve škole doplněna stezkou odvahy.