Navigace

Odeslat stránku e-mailem

Obsah

 

Plán akcí na školní rok 2017-2018

Září

 • 31.8. v 8 hod. zahajovací porada
 • 4.9 zahájení školního roku
 • Informační schůzka pro rodiče žáků čtvrtek 7. 9. od 17 hod.
 • Cyklo – výlet do Cakle – využití pro dopravní výchovu, 15.9.
 • Školní projekt „V zdravém těle zdravý duch“ 27. 9. (první pomoc + zdravý životní styl ZŠ, ŠD)
 •  pátek 29. 9. ředitelské volno

 

Říjen

 •  Drakiáda
 • Den stromů úterý 13. 10. – sázení ovocných stromů u školy
 • Keramické tvoření rodičů s dětmi
 • Příprava vánočního jarmarku Švíčkárna
 • Vystoupení na besedě s důchodci
 • 26. 10. – 27. 10. podzimní prázdniny

   

 

Listopad

 

 • Čtvrtletní klasifikační porada – třídní schůzky ve čtvrtek 9. 11. od 15 hodin do 18 hodin
 • Školní kolo recitační soutěže: “Nebojte se klasiků“
 • Pokračování přípravy vánočního jarmarku
 • Keramické tvoření rodičů s dětmi – pokračování

Prosinec

 • Rozsvěcení vánočního stromu + vystoupení dětí - sobota 2.12.2017
 • Školní projekt – „Každý má svého anděla a čerta“ (společně ZŠ, ŠD, MŠ, vztahové dotazníky, nácvik asertivního chování – dramatizace, pracovní listy osobní bezpečí, moje rodina)
 • Mikulášská nadílka 4. 12.
 • Návštěva vánočního programu ZUŠ
 • Vánoční besídka – středa 21. 12. od 15hod.
 • 22. 12. školní besídka
 • Vánoční prázdniny od pátku 23. 12. 2017 do pondělí 2. 1.2018 ve středu 3. 1. 2018 začíná školní vyučování

 

Leden

 • Lyžařský výcvik Dlouhoňovice (dle počasí, věnujeme 4 dopoledne s instruktory, pomoc rodičů bude vítána)
 • Pololetní klasifikační porada – středa 25. 1. 2018
 • Ve středu 31. 1. 2018 bude rozdáno pololetní vysvědčení
 • Pátek 2. února – jednodenní pololetní prázdniny
 • Příprava na dětský karneval

 

Únor

 

 • Dětský karneval
 • Mat. soutěž Klokan-školní kolo
 • Planetárium Hradec Králové 1. - 5. ročník-  9. 2. 2018

 

 

Březen

 • Návštěva knihovny v Písečné
 • Školní projekt „Moje kamaráda knížka“ (ZŠ, ŠD – povídání o nejoblíbenější knížce, hry, testy)
 • Výukový program Pardubice Písař píše, knihař tiskne
 • Příprava na atletické přebory
 • Příprava na přírodovědeckou soutěž
 • Keramické tvoření rodičů s dětmi
 • Jarní prázdniny 12. 3. - 18. 3. 2018
 • Velikonoční prázdniny 29. 3. - 30. 3. 2018

 

Duben

 • 5. 4. zápis do prvního ročníku základní školy
 • Úklid na den země
 • Příprava čarodějnice
 • Návštěva Pražského hradu a poslanecké sněmovny 5. Ročník
 • Klasifikační porada, třídní schůzky čtvrtek 26. 4. 2018 od 15 hod.
 • Začátek kurzu plavání pátek 20. 4. 2018, 8.45 - 10.15
 • Školní kolo přírodovědecké soutěže

 

Květen

 • Myslivecká chata – beseda s myslivci doplnění výuky prvouky a přírodovědy

  7. 5. 2018

 • Besídka pro maminky 17. 5. 2018 čtvrtek od 15 hodin
 • Výukový program-společenství rybníka- návštěva rybářů
 • školní výlet Babiččino údolí

 

Červen

 • Oslava dne dětí /Peklo/
 • Letní Olympiáda (vybíjená, fotbal, turnaje s okolními školami)
 • Závěrečná klasifikační porada čtvrtek 21. 6. 2018
 • Loučení s žáky 5. ročníku a přivítání budoucích prvňáčků
 • Ukončení plaveckého výcviku
 • Noc ve škole 27. 6. 2018
 • Vysvědčení bude rozdáno v pátek 29. 6. 2018

 

 

 

Plán akcí školního roku 2015-2016

Září

 • 27.8. v 10hod. zahajovací porada

 • 1.9. zahájení školního roku

 • Informační schůzka pro rodiče žáků středa 2.9 od 16 hod.

 • Cyklo – výlet do Cakle – využití pro dopravní výchovu

 • Školní projekt „V zdravém těle zdravý duch“ (první pomoc + zdravý životní styl ZŠ, ŠD)

 • 23.9. Muzeum Pardubice gotika st žáci.-přírodní společenství ml. žáci

 

Říjen

 • Návyky chování v mimořádných situacích (branný den – hasiči, policie)

 • 13.10. Divadlo Tučňák

 • Den stromů 22.10 – sázení stromků v obci

 • 29.10 – 30.10 podzimní prázdniny

 • Keramické tvoření rodičů s dětmi

 • Příprava vánočního jarmarku Švíčkárna

 • divadlo

 

Listopad

 • Čtvrtletní klasifikační porada – třídní schůzky ve středu 18.11

 • Pokračování přípravy vánočního jarmarku

 • Keramické tvoření rodičů s dětmi – pokračování

 • Rozsvěcení vánočního stromu

 

Prosinec

 • Školní projekt – „Každý má svého anděla a čerta“ (společně ZŠ, ŠD, MŠ, vztahové dotazníky, nácvik asertivního chování – dramatizace, pracovní listy osobní bezpečí, moje rodina)

 • Mikulášská nadílka

 • Návštěva vánočního programu ZUŠ

 • Vánoční besídka – pondělí 21.12 od 15hod.

 • Vánoční prázdniny od středy 23.12.2015 do neděle 3. 1.2016

 

Leden

 • Lyžařský výcvik Dlouhoňovice (dle počasí, věnujeme 4 dopoledne s instruktory, pomoc rodičů bude vítána)

 • Pololetní klasifikační porada – čtvrtek 21.1

 • Ve čtvrtek 28.1 bude rozdáno pololetní vysvědčení

 • Pátek 29.1 – pololetní prázdniny

 • Příprava na dětský karneval

 • Školní kolo lit.- dram. Soutěže Nebojte se klasiků

 

 

 

 

 

Únor

 • Planetárium Hradec Králové 1.-5. ročník

 • Zápis žáků do prvního ročníku ZŠ – středa 10.2. od 15 do 18 hodin

 • Dětský karneval

 • Mat. soutěž klokan

 • Jarní prázdniny 22.2 do 28.2.2016

 • Zimní Olympiáda

 

Březen

 • Návštěva knihovny v Písečné

 • Školní projekt „Moje kamaráda knížka“ (ZŠ, ŠD – povídání o nejoblíbenější knížce, hry, testy)

 • NávštěvaOFTIS Ústí nad Orlicí

 • Příprava na atletické přebory

 • Příprava na odznak všestrannosti olympijských vítězů

 • Příprava na přírodovědeckou soutěž

 

Duben

 • Úklid na den země

 • Příprava čarodějnice

 • Návštěva letiště v Ústí nad Orlicí

 • Školní kolo odznaku všestrannosti

 • Klasifikační porada, třídní schůzky čtvrtek 14.4

 • Začátek kurzu plavání

 • Školní kolo přírodovědecké soutěže

 • Velikonoční prázdniny čtvrtek 24.3 a pátek 25.3

 

Květen

 

 • Besídka pro maminky středa 18.5

 • Návštěva Pražského hradu a poslanecké sněmovny 5. ročník (pomoc rodičů vítána)

 • Přírodovědecká soutěž Česká Třebová

 • okresní kolo „Odznak všestrannosti olympijských vítězů“

 • Atletické přebory Ústí nad Orlicí

 • Návštěva mlýna v Písečné – prohlídka – doplnění výuky přírodovědy- jednoduché stroje 4. a 5. ročník

 

Červen

 • Oslava dne dětí – možná přijde kouzelník

 • Letní Olympiáda (vybíjená, fotbal, turnaje s okolními školami)

 • Návštěva středověké vesnice v Uhřínově

 • Závěrečná klasifikační porada

 • Loučení s žáky 5. ročníku a přivítání budoucích prvňáčků

 • Ukončení plaveckého výcviku

 • Noc ve škole

 • Vysvědčení bude rozdáno ve čtvrtek 30.6