Navigace

Odeslat stránku e-mailem

Obsah

 

Plán akcí na školní rok 2017-2018

Září

 • 31.8. v 8 hod. zahajovací porada
 • 4.9 zahájení školního roku
 • Informační schůzka pro rodiče žáků čtvrtek 7. 9. od 17 hod.
 • Cyklo – výlet do Cakle – využití pro dopravní výchovu, 15.9.
 • Školní projekt „V zdravém těle zdravý duch“ 27. 9. (první pomoc + zdravý životní styl ZŠ, ŠD)
 •  pátek 29. 9. ředitelské volno

 

Říjen

 •  Drakiáda
 • Den stromů úterý 13. 10. – sázení ovocných stromů u školy
 • Keramické tvoření rodičů s dětmi
 • Příprava vánočního jarmarku Švíčkárna
 • Vystoupení na besedě s důchodci
 • 26. 10. – 27. 10. podzimní prázdniny

   

 

Listopad

 

 • Čtvrtletní klasifikační porada – třídní schůzky ve čtvrtek 9. 11. od 15 hodin do 18 hodin
 • Školní kolo recitační soutěže: “Nebojte se klasiků“
 • Pokračování přípravy vánočního jarmarku
 • Keramické tvoření rodičů s dětmi – pokračování

Prosinec

 • Rozsvěcení vánočního stromu + vystoupení dětí - sobota 2.12.2017
 • Školní projekt – „Každý má svého anděla a čerta“ (společně ZŠ, ŠD, MŠ, vztahové dotazníky, nácvik asertivního chování – dramatizace, pracovní listy osobní bezpečí, moje rodina)
 • Mikulášská nadílka 4. 12.
 • Návštěva vánočního programu ZUŠ
 • Vánoční besídka – středa 21. 12. od 15hod.
 • 22. 12. školní besídka
 • Vánoční prázdniny od pátku 23. 12. 2017 do pondělí 2. 1.2018 ve středu 3. 1. 2018 začíná školní vyučování

 

Leden

 • Lyžařský výcvik Dlouhoňovice (dle počasí, věnujeme 4 dopoledne s instruktory, pomoc rodičů bude vítána)
 • Pololetní klasifikační porada – středa 25. 1. 2018
 • Ve středu 31. 1. 2018 bude rozdáno pololetní vysvědčení
 • Pátek 2. února – jednodenní pololetní prázdniny
 • Příprava na dětský karneval

 

Únor

 

 • Dětský karneval
 • Mat. soutěž Klokan-školní kolo
 • Planetárium Hradec Králové 1. - 5. ročník-  9. 2. 2018

 

 

Březen

 • Návštěva knihovny v Písečné
 • Školní projekt „Moje kamaráda knížka“ (ZŠ, ŠD – povídání o nejoblíbenější knížce, hry, testy)
 • Výukový program Pardubice Písař píše, knihař tiskne
 • Příprava na atletické přebory
 • Příprava na přírodovědeckou soutěž
 • Keramické tvoření rodičů s dětmi
 • Jarní prázdniny 12. 3. - 18. 3. 2018
 • Velikonoční prázdniny 29. 3. - 30. 3. 2018

 

Duben

 • 5. 4. zápis do prvního ročníku základní školy
 • Úklid na den země
 • Příprava čarodějnice
 • Návštěva Pražského hradu a poslanecké sněmovny 5. Ročník
 • Klasifikační porada, třídní schůzky čtvrtek 26. 4. 2018 od 15 hod.
 • Začátek kurzu plavání pátek 20. 4. 2018, 8.45 - 10.15
 • Školní kolo přírodovědecké soutěže

 

Květen

 • Myslivecká chata – beseda s myslivci doplnění výuky prvouky a přírodovědy

  7. 5. 2018

 • Besídka pro maminky 17. 5. 2018 čtvrtek od 15 hodin
 • Výukový program-společenství rybníka- návštěva rybářů
 • školní výlet Babiččino údolí

 

Červen

 • Oslava dne dětí /Peklo/
 • Letní Olympiáda (vybíjená, fotbal, turnaje s okolními školami)
 • Závěrečná klasifikační porada čtvrtek 21. 6. 2018
 • Loučení s žáky 5. ročníku a přivítání budoucích prvňáčků
 • Ukončení plaveckého výcviku
 • Noc ve škole 27. 6. 2018
 • Vysvědčení bude rozdáno v pátek 29. 6. 2018

 

 

 

Plán akcí školního roku 2014-2015


Září
• 28.8. 10:00 hodin zahajovací porada
• 1.9. zahájení školního roku
• 3.9. informační schůzka pro rodiče žáků středa
  Od 16 hodin
• Cyklo-výlet do Cakle – využití pro dopravní výchovu
• Školní projekt „ V zdravém těle zdravý duch" /první pomoc+zdravý životní styl ZŠ, ŠD/
• Návyky chování v mimořádných situacích/branný den-hasiči, policie/


Říjen
• Drakiáda
• 22.10. Den stromů  – sázení stromků v obci
• 27.10. - 29.10. podzimní prázdniny
• Keramické tvoření rodičů s dětmi
• Návštěva mlýna v Písečné připomenutí historických událostí roku 1914
• Příprava vánočního jarmarku Švíčkárna
 

Listopad
• 18.11. Čtvrtletní klasifikační porada-třídní schůzky středa
• Pokračování přípravy vánočního jarmarku
• Keramické tvoření rodičů s dětmi-pokračování
• Muzeum Pardubice-od gotiky k renesanci přírodní společenství+ výstava doplnění výuky Prv.+Př.+Vl
• Rozsvěcení ván. stromu


Prosinec
• Školní projekt- „Každý má svého anděla a čerta“ (společně se ZŠ, ŠD, MŠ vztahové dotazníky,
  nácvik asertivního chování-dramatizace,prac.listy osobní bezpečí, moje rodina)
• Mikulášská nadílka
• 10.12. pohádka Sůl nad zlato
• Návštěva vánočního programu ZUŠ
• 18.12. od 15 hodin - Vánoční besídka ( čtvrtek)
• pondělí 22.12. 2014 - pátek 2.1. 2015 Vánoční prázdniny

Leden
• Lyžařský výcvik –Dlouhoňovice ( podle počasí, věnujeme 4 dopoledne s instruktory, pomoc rodičů vítána)
• 22.1.  Pololetní klasifikační porada
• 29.1. čtvrtek rozdáno pololetní vysvědčení
• 30.1. (pátek) jednodenní pololetní prázdniny
• Příprava na dětský karneval


Únor
• Planetárium Hradec Králové 1.-5. ročník
• 11. 2. (středa ) Zápis žáků do prvního ročníku ZŠ
• Dětský karneval
• 16.2. - 22.2. Jarní prázdniny
• Zimní olympiáda

Březen
• Návštěva knihovny v Písečné
• Školní projekt „Moje kamarádka knížka“(ZŠ, ŠD-povdání o nejoblíbenější knížce,hry,testy )
• Návštěv tiskařské dílny v Žamberku
• Příprava na atletické přebory
• Příprava na odznak všestrannosti olympijských vítězů
• Příprava na přírodovědnou soutěž


Duben
• Úklid na den země
• Příprava čarodějnice
• Návštěva letiště v Ústí nad Orlicí
• Školní kolo odznaku všestrannosti
• 2.- 3.4. Velikonoční prázdniny čtvrtek
• 16.4.Klasifikační porada, třídní schůzky (středa)
• 17. 4. Začátek kurzu plavání
  (každý pátek od 8.45 do 10.15 hod, vložená lekce 18.6. 2015 od 8 hod do 10 hod.) 
• Školní kolo přírodovědné soutěže

Květen
• Matematická soutěž Klokánek, Klokan - školní kolo
• 5.5. okresní kolo „Odznak všestrannosti olympijských vítězů“
• 20.5. od 15 hodin (středa)- Besídka pro maminky
• Návštěva Pražského hradu a poslanecké sněmovny 5. Ročník pomoc rodičů vítána
• Přírodovědná soutěž Česká Třebová
• Atletické přebory Ústí nad Orlicí
• Pokračování plaveckého výcviku


Červen
• Oslava dne dětí - Možná přijde kouzelník
• Letní olympiáda / vybíjená, fotbal - turnaje s okolními školami
• Návštěva středověké vesnice v Uhřínově
• Závěrečná klasifikační porada
• Loučení s žáky 5.ročníku-přivítání budoucích prvňáčků
• 26.6. 2015Ukončení plaveckého výcviku
• Noc ve škole
• 30.června (úterý) Vysvědčení