Navigace

Odeslat stránku e-mailem

Obsah

 

Plán akcí na školní rok 2017-2018

Září

 • 31.8. v 8 hod. zahajovací porada
 • 4.9 zahájení školního roku
 • Informační schůzka pro rodiče žáků čtvrtek 7. 9. od 17 hod.
 • Cyklo – výlet do Cakle – využití pro dopravní výchovu, 15.9.
 • Školní projekt „V zdravém těle zdravý duch“ 27. 9. (první pomoc + zdravý životní styl ZŠ, ŠD)
 •  pátek 29. 9. ředitelské volno

 

Říjen

 •  Drakiáda
 • Den stromů úterý 13. 10. – sázení ovocných stromů u školy
 • Keramické tvoření rodičů s dětmi
 • Příprava vánočního jarmarku Švíčkárna
 • Vystoupení na besedě s důchodci
 • 26. 10. – 27. 10. podzimní prázdniny

   

 

Listopad

 

 • Čtvrtletní klasifikační porada – třídní schůzky ve čtvrtek 9. 11. od 15 hodin do 18 hodin
 • Školní kolo recitační soutěže: “Nebojte se klasiků“
 • Pokračování přípravy vánočního jarmarku
 • Keramické tvoření rodičů s dětmi – pokračování

Prosinec

 • Rozsvěcení vánočního stromu + vystoupení dětí - sobota 2.12.2017
 • Školní projekt – „Každý má svého anděla a čerta“ (společně ZŠ, ŠD, MŠ, vztahové dotazníky, nácvik asertivního chování – dramatizace, pracovní listy osobní bezpečí, moje rodina)
 • Mikulášská nadílka 4. 12.
 • Návštěva vánočního programu ZUŠ
 • Vánoční besídka – středa 21. 12. od 15hod.
 • 22. 12. školní besídka
 • Vánoční prázdniny od pátku 23. 12. 2017 do pondělí 2. 1.2018 ve středu 3. 1. 2018 začíná školní vyučování

 

Leden

 • Lyžařský výcvik Dlouhoňovice (dle počasí, věnujeme 4 dopoledne s instruktory, pomoc rodičů bude vítána)
 • Pololetní klasifikační porada – středa 25. 1. 2018
 • Ve středu 31. 1. 2018 bude rozdáno pololetní vysvědčení
 • Pátek 2. února – jednodenní pololetní prázdniny
 • Příprava na dětský karneval

 

Únor

 

 • Dětský karneval
 • Mat. soutěž Klokan-školní kolo
 • Planetárium Hradec Králové 1. - 5. ročník-  9. 2. 2018

 

 

Březen

 • Návštěva knihovny v Písečné
 • Školní projekt „Moje kamaráda knížka“ (ZŠ, ŠD – povídání o nejoblíbenější knížce, hry, testy)
 • Výukový program Pardubice Písař píše, knihař tiskne
 • Příprava na atletické přebory
 • Příprava na přírodovědeckou soutěž
 • Keramické tvoření rodičů s dětmi
 • Jarní prázdniny 12. 3. - 18. 3. 2018
 • Velikonoční prázdniny 29. 3. - 30. 3. 2018

 

Duben

 • 5. 4. zápis do prvního ročníku základní školy
 • Úklid na den země
 • Příprava čarodějnice
 • Návštěva Pražského hradu a poslanecké sněmovny 5. Ročník
 • Klasifikační porada, třídní schůzky čtvrtek 26. 4. 2018 od 15 hod.
 • Začátek kurzu plavání pátek 20. 4. 2018, 8.45 - 10.15
 • Školní kolo přírodovědecké soutěže

 

Květen

 • Myslivecká chata – beseda s myslivci doplnění výuky prvouky a přírodovědy

  7. 5. 2018

 • Besídka pro maminky 17. 5. 2018 čtvrtek od 15 hodin
 • Výukový program-společenství rybníka- návštěva rybářů
 • školní výlet Babiččino údolí

 

Červen

 • Oslava dne dětí /Peklo/
 • Letní Olympiáda (vybíjená, fotbal, turnaje s okolními školami)
 • Závěrečná klasifikační porada čtvrtek 21. 6. 2018
 • Loučení s žáky 5. ročníku a přivítání budoucích prvňáčků
 • Ukončení plaveckého výcviku
 • Noc ve škole 27. 6. 2018
 • Vysvědčení bude rozdáno v pátek 29. 6. 2018

 

 

 

PLÁN AKCÍ ŠKOLNÍHO ROKU 2012-2013

Září

 • 31.8.zahajovací porada
 • 3.9.zahájení školního roku
 • informační schůzka pro rodiče  žáků čtvrtek 6.9. od 16 hodin
 • 11.9. Trautnberk a Krakonoš
 • 17.9. Pardubice-filharmonie-pohádka
 • Cyklo-výlet do Cakle
 • Enviromentální-propojeno na recyklohraní Oucmanice


Říjen

 • Drakiáda
 • Den stromů 19.10.-sázení stromků
 • Lampionový průvod pořádaný ŠR
 • 25.-26.10.- podzimní prázdniny
 • Příprava vánočního jarmarku Švíčkárna


Listopad

 • Čtvrtletní klasifikační porada-třídní schůzky
 • Planetárium Hradec Králové
 • Rozsvěcení ván. stromu


Prosinec

 • Mikulášská nadílka
 • Vánoční besídka
 • Vánoční prázdniny  22.12-  2.1.
 • návštěva Domova pod hradem


Leden

 • Lyžařský výcvik
 • Pololetní klasifikační porada
 • 31.1.rozdáno pololetní vysvědčení –
 • pátek 1.února-jednodenní pololetní prázdniny
 • Příprava na dětský karneval


Únor

 • Pokračování v lyžařském výcviku
 • Zimní olympiáda

 

Březen

 • Návštěva knihovny v Písečné
 • Příprava na atletické přebory
 • Příprava na přírodovědnou soutěž-Pardoubek
 • Pardubice-muzeum
 • Orlice-tvrz


Duben

 • Úklid na den země
 • Příprava čarodějnice
 • Klasifikační porada,třídní schůzky
 • Začátek kurzu plavání
 • Školní kolo přírodovědné soutěže
 • Velikonoční prázdniny 28.3.-29.3.
 • Otvírání studánek
 • CHKO-Ústí


Květen

 • Besídka pro maminky
 • Přírodovědná soutěž Česká Třebová
 • Vítání občánků
 • Atletické přebory Ústí

 

Červen

 • Oslava dne dětí
 • Letní olympiáda/vybíjená,fotbal-turnaje s okolními školami
 • Závěrečná klasifikační porada
 • Loučení s žáky 5.ročníku-přivítání budoucích prvňáčků
 • Noc ve škole
 • Vysvědčení rozdáno  v pátek 28.června