Navigace

Odeslat stránku e-mailem

Obsah

 

Plán akcí na školní rok 2017-2018

Září

 • 31.8. v 8 hod. zahajovací porada
 • 4.9 zahájení školního roku
 • Informační schůzka pro rodiče žáků čtvrtek 7. 9. od 17 hod.
 • Cyklo – výlet do Cakle – využití pro dopravní výchovu, 15.9.
 • Školní projekt „V zdravém těle zdravý duch“ 27. 9. (první pomoc + zdravý životní styl ZŠ, ŠD)
 •  pátek 29. 9. ředitelské volno

 

Říjen

 •  Drakiáda
 • Den stromů úterý 13. 10. – sázení ovocných stromů u školy
 • Keramické tvoření rodičů s dětmi
 • Příprava vánočního jarmarku Švíčkárna
 • Vystoupení na besedě s důchodci
 • 26. 10. – 27. 10. podzimní prázdniny

   

 

Listopad

 

 • Čtvrtletní klasifikační porada – třídní schůzky ve čtvrtek 9. 11. od 15 hodin do 18 hodin
 • Školní kolo recitační soutěže: “Nebojte se klasiků“
 • Pokračování přípravy vánočního jarmarku
 • Keramické tvoření rodičů s dětmi – pokračování

Prosinec

 • Rozsvěcení vánočního stromu + vystoupení dětí - sobota 2.12.2017
 • Školní projekt – „Každý má svého anděla a čerta“ (společně ZŠ, ŠD, MŠ, vztahové dotazníky, nácvik asertivního chování – dramatizace, pracovní listy osobní bezpečí, moje rodina)
 • Mikulášská nadílka 4. 12.
 • Návštěva vánočního programu ZUŠ
 • Vánoční besídka – středa 21. 12. od 15hod.
 • 22. 12. školní besídka
 • Vánoční prázdniny od pátku 23. 12. 2017 do pondělí 2. 1.2018 ve středu 3. 1. 2018 začíná školní vyučování

 

Leden

 • Lyžařský výcvik Dlouhoňovice (dle počasí, věnujeme 4 dopoledne s instruktory, pomoc rodičů bude vítána)
 • Pololetní klasifikační porada – středa 25. 1. 2018
 • Ve středu 31. 1. 2018 bude rozdáno pololetní vysvědčení
 • Pátek 2. února – jednodenní pololetní prázdniny
 • Příprava na dětský karneval

 

Únor

 

 • Dětský karneval
 • Mat. soutěž Klokan-školní kolo
 • Planetárium Hradec Králové 1. - 5. ročník-  9. 2. 2018

 

 

Březen

 • Návštěva knihovny v Písečné
 • Školní projekt „Moje kamaráda knížka“ (ZŠ, ŠD – povídání o nejoblíbenější knížce, hry, testy)
 • Výukový program Pardubice Písař píše, knihař tiskne
 • Příprava na atletické přebory
 • Příprava na přírodovědeckou soutěž
 • Keramické tvoření rodičů s dětmi
 • Jarní prázdniny 12. 3. - 18. 3. 2018
 • Velikonoční prázdniny 29. 3. - 30. 3. 2018

 

Duben

 • 5. 4. zápis do prvního ročníku základní školy
 • Úklid na den země
 • Příprava čarodějnice
 • Návštěva Pražského hradu a poslanecké sněmovny 5. Ročník
 • Klasifikační porada, třídní schůzky čtvrtek 26. 4. 2018 od 15 hod.
 • Začátek kurzu plavání pátek 20. 4. 2018, 8.45 - 10.15
 • Školní kolo přírodovědecké soutěže

 

Květen

 • Myslivecká chata – beseda s myslivci doplnění výuky prvouky a přírodovědy

  7. 5. 2018

 • Besídka pro maminky 17. 5. 2018 čtvrtek od 15 hodin
 • Výukový program-společenství rybníka- návštěva rybářů
 • školní výlet Babiččino údolí

 

Červen

 • Oslava dne dětí /Peklo/
 • Letní Olympiáda (vybíjená, fotbal, turnaje s okolními školami)
 • Závěrečná klasifikační porada čtvrtek 21. 6. 2018
 • Loučení s žáky 5. ročníku a přivítání budoucích prvňáčků
 • Ukončení plaveckého výcviku
 • Noc ve škole 27. 6. 2018
 • Vysvědčení bude rozdáno v pátek 29. 6. 2018

 

 

 

Plán akcí na školní rok 2009-2010

Září

 • 31.8. zahajovací porada
 • 1.9.zahájení školního roku- setkání s rodiči nových žáků
 • zdravotní výchova „V zdravém těle zdravý duch“-zahájení projektu
 • cyklo -  výlet  do Cakle


Říjen

 • drakiáda
 • den stromů 20.10. –sběrové akce
 • účast v soutěži Nebojte se klasiků /4.-5. ročník Veselé pověsti/
 • lampion.průvod pořádaný ŠR
 • podzimní prázdniny čtvrtek 29.10. a pátek 30.10.


Listopad

 • čtvrtletní klasifikační porada, třídní schůzky
 • planetárium Hradec Králové
 • Ukončení projektu V zdravém těle zdravý


Prosinec

 • Mikulášská nadílka
 • koledy při rozsvícení vánočního stromu
 • Vánoční besídka
 • Volšová ručička
 • vánoční prázdniny středa 23.12.-pátek 1.1. vyučování začne v pondělí 4.1.


Leden

 • Zimní olympiáda/lyžování, bobování, hry na sněhu ?/
 • Pololetní klasifikační porada
 • 28.1. rozdáno pololetní vysvědčení
 • jednodenní pololetní prázdniny pátek 29.1.


Únor

 • Příprava na dětský karneval
 • návštěva knižního vydavatelství Albatros v Praze
 • 22.2.-28.2.jarní prázdniny


Březen

 • návštěva knihovny
 • akce rodičů s dětmi Čtení před usnutím
 • cesta k pramenům potoka Potočnice

 

Duben

 • úklid na Den země
 • příprava čarodějnic
 • klasifikační porada, třídní schůzky pro rodiče
 • začátek kurzu plavání
 • školní kolo přírodovědné soutěže
 • velikonoční prázdniny čtvrtek 1. dubna,pátek 2. dubna

 

Květen

 • besídka pro maminky
 • přírodovědná soutěž Česká Třebová
 • vítání občánků

 

Červen

 • oslava Dne dětí
 • Letní olympiáda /vybíjená, fotbal, turnaje s okolními školami/
 • závěrečná klasifikační porada
 • loučení s žáky 5. ročníku
 • Noc ve škole
 • Vysvědčení rozdáno ve středu 30.června
  hlavní prázdniny od čtvrtka 1.července do úterý 31.srpna. Vyučování začne ve středu 1..září