Navigace

Odeslat stránku e-mailem

Obsah

 

Plán akcí na školní rok 2017-2018

Září

 • 31.8. v 8 hod. zahajovací porada
 • 4.9 zahájení školního roku
 • Informační schůzka pro rodiče žáků čtvrtek 7. 9. od 17 hod.
 • Cyklo – výlet do Cakle – využití pro dopravní výchovu, 15.9.
 • Školní projekt „V zdravém těle zdravý duch“ 27. 9. (první pomoc + zdravý životní styl ZŠ, ŠD)
 •  pátek 29. 9. ředitelské volno

 

Říjen

 •  Drakiáda
 • Den stromů úterý 13. 10. – sázení ovocných stromů u školy
 • Keramické tvoření rodičů s dětmi
 • Příprava vánočního jarmarku Švíčkárna
 • Vystoupení na besedě s důchodci
 • 26. 10. – 27. 10. podzimní prázdniny

   

 

Listopad

 

 • Čtvrtletní klasifikační porada – třídní schůzky ve čtvrtek 9. 11. od 15 hodin do 18 hodin
 • Školní kolo recitační soutěže: “Nebojte se klasiků“
 • Pokračování přípravy vánočního jarmarku
 • Keramické tvoření rodičů s dětmi – pokračování

Prosinec

 • Rozsvěcení vánočního stromu + vystoupení dětí - sobota 2.12.2017
 • Školní projekt – „Každý má svého anděla a čerta“ (společně ZŠ, ŠD, MŠ, vztahové dotazníky, nácvik asertivního chování – dramatizace, pracovní listy osobní bezpečí, moje rodina)
 • Mikulášská nadílka 4. 12.
 • Návštěva vánočního programu ZUŠ
 • Vánoční besídka – středa 21. 12. od 15hod.
 • 22. 12. školní besídka
 • Vánoční prázdniny od pátku 23. 12. 2017 do pondělí 2. 1.2018 ve středu 3. 1. 2018 začíná školní vyučování

 

Leden

 • Lyžařský výcvik Dlouhoňovice (dle počasí, věnujeme 4 dopoledne s instruktory, pomoc rodičů bude vítána)
 • Pololetní klasifikační porada – středa 25. 1. 2018
 • Ve středu 31. 1. 2018 bude rozdáno pololetní vysvědčení
 • Pátek 2. února – jednodenní pololetní prázdniny
 • Příprava na dětský karneval

 

Únor

 

 • Dětský karneval
 • Mat. soutěž Klokan-školní kolo
 • Planetárium Hradec Králové 1. - 5. ročník-  9. 2. 2018

 

 

Březen

 • Návštěva knihovny v Písečné
 • Školní projekt „Moje kamaráda knížka“ (ZŠ, ŠD – povídání o nejoblíbenější knížce, hry, testy)
 • Výukový program Pardubice Písař píše, knihař tiskne
 • Příprava na atletické přebory
 • Příprava na přírodovědeckou soutěž
 • Keramické tvoření rodičů s dětmi
 • Jarní prázdniny 12. 3. - 18. 3. 2018
 • Velikonoční prázdniny 29. 3. - 30. 3. 2018

 

Duben

 • 5. 4. zápis do prvního ročníku základní školy
 • Úklid na den země
 • Příprava čarodějnice
 • Návštěva Pražského hradu a poslanecké sněmovny 5. Ročník
 • Klasifikační porada, třídní schůzky čtvrtek 26. 4. 2018 od 15 hod.
 • Začátek kurzu plavání pátek 20. 4. 2018, 8.45 - 10.15
 • Školní kolo přírodovědecké soutěže

 

Květen

 • Myslivecká chata – beseda s myslivci doplnění výuky prvouky a přírodovědy

  7. 5. 2018

 • Besídka pro maminky 17. 5. 2018 čtvrtek od 15 hodin
 • Výukový program-společenství rybníka- návštěva rybářů
 • školní výlet Babiččino údolí

 

Červen

 • Oslava dne dětí /Peklo/
 • Letní Olympiáda (vybíjená, fotbal, turnaje s okolními školami)
 • Závěrečná klasifikační porada čtvrtek 21. 6. 2018
 • Loučení s žáky 5. ročníku a přivítání budoucích prvňáčků
 • Ukončení plaveckého výcviku
 • Noc ve škole 27. 6. 2018
 • Vysvědčení bude rozdáno v pátek 29. 6. 2018

 

 

 

AKCE ŠKOLY na rok 2004/2005


Září:
1. září - Slavnostní zahájení nového školního roku
Ve středu 1. září jsme zahájili nový školní rok. Do první třídy jsme spolu s rodiči přivítali šest nových prvňáčků. Prvňáčky jsme seznámili s chodem školy, ukázali jim i ostatní třídy a družinu.

3. září – Zahájení plaveckého výcviku
V pátek 3. září jsme zahájili plavecký výcvik, kterého se účastní předškoláci a všichni žáci1.-5. ročníku.

21. září – Informační schůzka pro rodiče
Na schůzce jsou rodiče informováni o změně organizace ve vyučování a ve škole.

27. září – Celodenní výlet
Děti v praxi prověřují své školní vědomosti. Počítají plochu schodiště, popisují krajinu, hledají podle světových stran, atd. Jedná se o dovednostní testy, které využíváme již druhým rokem a někdy se jejich výsledky neshodují s vědomostními školními prověrkami. Děti tato činnost baví a vyučujícím dává ucelenější obraz žáka pro jeho hodnocení.

Říjen:
26. října – Zájezd
Zájezd byl určen pro 4. a 5. ročník a jednalo se o zájezd do muzea v Pardubicích. Šlo o projektové vyučování, které bylo zaměřeno na období 1. sv. války. Jednalo se o velice zdařilou akci.

Listopad:
11. listopadu – Fotbalový turnaj v ZŠ Jehnědí
Turnaj je pořádán ZŠ Jehnědí. Bude se konat ke 150. výročí založení tamní školy. Zúčastní se ho několik škol z okolí – Písečná, Líšnice, Hnátnice, Kerhatice.

12. listopadu – ukončení plaveckého výcviku
Plavecký výcvik bude ukončen předáním „Mokrého vysvědčení“.

24. listopadu – Informační odpoledne
Informační odpoledne je určeno pro rodiče a týká se čtvrtletní klasifikace dětí. Rodiče jsou seznámeni s výsledky a prospěchem svých dětí za uplynulé tři měsíce.

Prosinec:
3. prosince – Mikulášská nadílka
V pátek 3. prosince do naší školičky zavítá sám sv. Mikuláš, čerti a andělé. .Akci si připraví žáci 5. ročníku. Po nadílce se všichni žáci přemístí do tělocvičny, kde bude Mikulášský maratón. Po absolvování si každý vylosuje odměnu. Na tuto akci je možné se podívat zde>>>

21. prosince – Vánoční besídka
Dva dny před vánočními prázdninami se ZŠ a MŠ přemístí do prostor místního kostela, kde si za doprovodu hudby společně zazpíváme vánoční koledy. Do kostela se na své děti mohou přijít podívat i jejich rodiče a po zpěvu jim děti předají dárky, které v hodinách samy vyrobily./foto/

Leden:
24. ledna – klasifikační porada
Lyžařský výcvik
Lyžařský výcvik se bude konat v hodinách tělesné výchovy. V měsíci lednu jej absolvují žáci 3., 4. a 5. ročníku, kteří jsou již pokročilejšími lyžaři a nevyžadují tak velkou dopomoc. Výcvik oživíme závody a slalomem.


Únor:
3. února – Rozdání vysvědčení
4. února – pololetní prázdniny
Lyžařský výcvik
Lyžařský výcvik v měsíci únoru je určen pro 1.a 2. ročník ZŠ a bude se konat opět v hodinách tělesné výchovy. Lyžaři-začátečníci budou cvičit lyžařské základy na mírnějším svahu.


Březen:
Návštěva planetária
Návštěva planetária v Hradci Králové je určena pro 4. a 5. ročník.

Čištění studánek
Letos bychom chtěli obnovit tuto tradici. Ukázat si a vyčistit studánku u Srubu a v lesíku Březina.

Soutěž gymnastek v ZŠ Jehnědí
Soutěž gymnastek proběhne v ZŠ v Jehnědí.
 

Duben:

Příprava čarodějnic
Tak jako každý rok, tak i letos děti 5. ročníku vyrobí figurínu čarodějnice,  kterou umístí na připravenou hranici v místě konání obecní  akce "Pálení čarodějnic"

Den Země
Tento den věnujeme úklidu okolí škol a autobusové čekárny

20. dubna – Informační schůzka
Informační schůzka je určena pro rodiče a týká se klasifikace dětí.

Květen:
4. května – Den matek
Na Den matek si celá ZŠ i MŠ připraví vystoupení (básničky, písničky, tanečky, scénky…) pro rodiče. Besídka se bude konat v prostorách školní jídelny a MŠ.

Dětský den
Na Dětský den je plánován krátký výlet s různými soutěžemi a občerstvením.

Červen:
Školní výlet
K úspěšnému ukončení školního roku a dětem za odměnu je plánován školní výlet, který zatím zůstane pro děti jako překvapení.

Fotbalový turnaj
V měsíci červnu se bude v naší škole opět konat fotbalový turnaj, kterého se účastní i okolní školy z Líšnice , Jehnědí a Hnátnice.

Noc ve škole
A jako poslední akcí školy je plánovaná noc ve škole doplněna stezkou odvahy.